Vissza a tartalomjegyzékhez


A pápai prelátus választási tanácsadója

Lapunk birtokába jutott egy plébániákon terjesztett szórólap Rédly Elemér pápai prelátus, soproni városi plébános aláírásával. A Választási tanácsadó címmel kiadott röpirat a jelenlegi kormányzat leváltására buzdítja a híveket, jóllehet Horn Gyula miniszterelnök szerdán a történelmi egyházak vezetőivel folytatott tanácskozáson épp pártsemleges magatartást kért minden felekezettől a közelgő választások előtt.

MUNKATÁRSUNKTÓL

„Sokan vagyunk - írja a szórólap -, akik a magyarság és a kereszténység értékeit elfogadjuk és nem értünk egyet a jelenlegi szociál-liberális kormányzat nemzetromboló céljaival és tevékenységével.” S bár a röpirat „minden jóakaratú, istenhívő magyar állampolgár” számára már az elején leszögezi, hogy a katolikus egyház „elvileg minden párttól egyforma távolságot tart”, a későbbiekben azonban világossá teszi, hogy a katolikus választók számára „csak két esélyes párt van: a keresztény-konzervatív póluson a Független Kisgazdapárt, a nemzeti-liberális póluson a Fidesz”. Azzal pedig, hogy felhívja a hívők figyelmét, ne szavazzanak a kisebb ellenzéki pártokra, végeredményben a magukat kereszténydemokrata pártként definiáló politikai erőkre (KDNP, MDF, MDNP) mond halálos ítéletet.
Később a szórólap a választások utáni kormányalakításról elmélkedik, és azon reményének ad hangot, hogy az említett politikai erők, tudniillik az FKGP és a Fidesz „rákényszeríthetők arra, hogy létrehozzanak egy olyan pártot, amelyben együtt tudnak működni az eltérő felfogású, de lényegében azonos világnézetet valló politikusok”. Ezek után részletesen elemzi a jelenlegi kormányzattal szembeni katolikus kifogásokat: a kormányzat semmibe veszi az alapvető erkölcsi követelményeket, mindent alávet a pénz hatalmának, lehetetlenné teszi a történelmi egyházak erkölcsi nevelő munkáját, családellenes adótörvényeket vezet be, továbbá piacosítja az egészségügyet.
Úgy tűnik tehát, hogy a szocialista-liberális kormányzat a vatikáni megállapodás megkötése után sem számíthat köszönetre a katolikus egyháztól.