Vissza a tartalomjegyzékhez

PÁTRI LÁSZLÓ
A magzatelhajtás kockázatai

Mind többen vannak tisztában azzal a ténnyel, hogy Magyarországon az élve születések száma a nemzet dokumentált történetében soha nem volt olyan alacsony, mint napjainkban. A 100 ezer körüli szülésszám egyúttal azt is jelenti, hogy a „természetes fogyás” meghaladja a „természetes szaporodást”.
Mindemellett közel nyolcvanezer művi terhességmegszakítás történik évente, azaz körülbelül egy Kaposvárnyi város lakosságának megfelelő számú magzat esik áldozatául e beavatkozásnak.
A számok fent jelzett alakulása önmagában is kedvezőtlen, de alig esik szó a magzatelhajtás okozta későbbi következményekről. Ez különösen élesen vetődik fel kiskorúak esetében. Magyarországon átfogó felmérések ezen a területen nem készültek, így jobbára külföldi adatokra vagyunk utalva a jelenség társadalmi hatását illetően. Az Amerikai Egyesült Államokban 1987-ben 472 ezer 623 csecsemő született húsz évnél fiatalabb anyától, ami az összes szülések 12 százalékát teszi ki. A 15-19 évesek között a terhességi ráta 1981-ben 96/1000 volt, a fejlett országokban ez a legmagasabb érték. Ezek közül 39 százalék (400 ezer) ért véget megszakítással. Az előbbi adat annál is inkább figyelemreméltó, mivel e terhességeknek csak kisebb része tervezett, s ebben a korban még házasságok is ritkábban jönnek létre. Az érintett tizenévesek 64 százaléka nem élt házasságban. Ebben a korosztályban a házasságoknak két éven belül 50, öt éven belül 80 százaléka ér véget válással. A kiskorúak gyermekvállalásánál jelentős terhet jelent, hogy fokozott orvosi kockázat áll fenn, gyakoribbak a szülést követő vérzések, fertőzések. A halvaszülés és a kis születési súly is többször fordul elő. Megfelelő gondozás esetén ugyanakkor a megbetegedési arányszám nem magasabb, mint a felnőtt nőknél. Viszont annak a valószínűsége, hogy a leányanyák házasodni fognak, igen kicsi, és a terhes tizenéves környezetében élőkből - elsősorban a szülőkből - ez elutasító magatartást válthat ki, ami tovább fokozza a krízishelyzetet. Értelemszerűen annak is csökken a lehetősége, hogy magas fokú képzésben vegyenek részt, így a munkanélküliség is nagyobb fenyegetést jelent számukra.
Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a célt a megelőzés jelenti. A nem kívánt terhességgel szemben a szexuálisan aktív életet élő tizenévesek fele alkalmaz védekezésül valamilyen eljárást. Ennek hatásfokát lényegesen tompítja, hogy a szexuális aktivitás megkezdésének időpontja és a védekezés iránti igény jelentkezése között minimálisan egy esztendő telik el. Ezt tükrözi, hogy a szexuálisan aktív tizenévesek 40 százaléka lesz terhes a nemi élet megkezdését követő két éven belül. A lelkileg zavart tizenévesek közül sokan ismételten teherbe esnek.
Nem sűrűn esik szó arról, hogy a terhességmegszakítás a nő számára is kockázatokat hordoz. Alábbiakban a terhességmegszakítási technikák szövődményeit vesszük sorra a Papp Zoltán és Lampé László profeszszorok által szignált egyetemi nőgyógyászat tankönyvből.

Tizenkét hétnél fiatalabb terhesség esetén:
1. Menstruációreguláció
A lényege az, hogy a fogamzást követő négy héten belül a méhnyak tágítása nélkül 4-5 mm átmérőjű, erre a célra készült műanyag csővel a méhüregbe lehet jutni, s szívókészülékkel a terhességet le lehet szívni. A tapasztalatok szerint az elvégzett beavatkozás az esetek 20-30 százalékában „felesleges”, mivel az utólagos vizsgálat sem támasztja alá a terhesség meglétét.
2. Menstruációindukció
Ebben az esetben a hüvelyboltozatba, vagy a méhnyakba helyezett készítménnyel vérzést indítanak meg. A terhesség fennállta utólag sem állapítható meg, a készítmény időnként erős alhasi görcsöket okozhat.
3. Méhnyaktágítás és vákuumaspiráció
A méhnyaktágítást követően szívócső segítségével „a méhet kiürítik”. Nem megbízható készülék halálos kimenetelű légembóliát okozhat. A szívócső okozta perforáció (átlyukadás) is súlyos sérülésekhez vezethet.

Tizenkét hétnél idősebb terhesség esetén:
1. Méhnyaktágítás és fájáskeltés.
Mechanikai vagy kémiai fájáskeltés után az elhalt magzat és a lepény kilökődik. A módszer 10-20 százalékban eredménytelen. Sófeltöltés esetén előfordulhat, hogy tévedésből az oldat az anyai szövetek közé jut, amely halálos szövődményekhez vezethet.
Nyilvánvaló, hogy fenti szövődmények az esetek elhanyagolhatóan kis részénél alakulnak ki. Ennél azonban vannak lényegesen több nőt érintő komplikációk. Farkas Márton felmérései (SOTE) azt mutatják, hogy a másodlagos meddőségek 44 százaléka művi terhességmegszakításból származik, 32,8 százalékuk pedig az első megszakításból ered. Ez azt jelenti, hogy a meddőségek csaknem feléért a művi megszakítás tehető felelőssé. Nem biztos, hogy ezzel a ténnyel a tizenévesek tisztában vannak.
A tizenévesek egyébként is fejlődésben vannak, a házasság és a terhesség e korban általában csak további érzelmi feszültségeket okoz. Ezek a gyerekek általában kimaradoznak az iskolából (partnereikkel együtt), ami fokozza a pénzügyi problémákat, csökkenti önbecsülésüket, rontja társadalmi kapcsolataikat. A fiatalok számára könnyen elérhető művi abortusz a nem kívánt terhesség problémáját nem oldja meg. Amikor a terhesség kiderül, amikor az abortuszról döntés születik, vagy a vetélés és gyermek születése körüli időszak, illetve ezek évfordulója mind-mind komoly krízishelyzetet jelent. Ilyen eredetű depresszió évtizedekre beárnyékolhatja az érintett személy életét.
Számos tapasztalat utal rá, hogy a fenti tények ismerete önmagában is átgondoltabb viselkedésre ösztönzi a fiatalokat, és sok tragédia elkerülését segíti elő.