Vissza a tartalomjegyzékhez

SZLAZSÁNSZKY FERENC
Rend a lelke mindennek

Már csak a kormány jóváhagyá- sára vár az a tervezet, amely szerint az osztrák fennhatóság alá tartozó Betegápoló Irgalmas Rend veszi át az Országos Fizioterápiás és Reumatológiai Intézet (ORFI) vezetését. A rend és a Népjóléti Minisztérium között létrejött megállapodás értelmében az irgalmasok nemcsak az ötvenes években államosított - és a jelenlegi intézmény kétharmadát alkotó - ingatlanaikat kapják vissza, hanem a kórház állami tulajdonban maradó részét is. Az ORFI vezetői komoly aggályokat fogalmaztak meg az intézet jövőjével és szakszerű működtetésével kapcsolatban.

A kormányt a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére az erről szóló 1991-es törvény kötelezi. A tavaly aláírt vatikáni megállapodás melléklete pedig tartalmazza a római katolikus egyháznak természetben visszaadandó ingatlanok jegyzékét. A listán szerepel az Országos Fizioterápiás és Reumatológiai Intézet is. Az államosítás előtt az irgalmas rend három telekkel, és az azokon álló két épülettel rendelkezett a budapesti Frankel Leó utcában. Ezeknek az - 1951-ben történt - elkobzása fejében kapja meg az ORFI hetvenöt százalékának tulajdon-, és a fennmaradó állami rész üzemeltetési jogát.
Dr. Hodinka László, az ORFI igazgatóhelyettese több vitatható részletre hívta fel lapunk figyelmét: a megállapodás nem számol az elkobzás óta történt értéknövekedéssel, vagyis az állam sokkal többet ad vissza az irgalmasoknak, mint amennyit elvett tőle. A törvény az államosításkor üresen álló telkek esetében nem ír elő kárpótlást, most mégis vonatkoztatják arra a területre is, amelyre az állam emelt épületet 1981-ben. Az intézmény vezetői nem látják biztosítottnak azt, hogy az országban egyedülálló, egyetemi szintű reumatológusképzés a rend irányítása alatt is folytatódik. Kétségeik vannak afelől is, hogy ezentúl a szerzetesek látják el a hazánkban működő hasonló kórházak szakfelügyeletét.
Dr. Kereszty Éva, a Népjóléti Minisztérium helyettes államtitkára lapunknak elmondta: Magyarország jól jár azzal, hogy külföldi tőkebevonással fejleszti a hazai egészségügyet, és a renddel kötendő megállapodás komoly jogi garanciákat fog tartalmazni az ORFI szakirányú működtetését illetően. A minisztérium tudatában van annak, hogy nem a magyarországi irgalmas rend pénzeli és menedzseli majd az évi 2,2 milliárd forint költségvetéssel működő intézetet, de mint mondta: „A MÁV Kórházat sem bakterok vezetik.”
Egy magát megnevezni nem kívánó népjóléti minisztériumi tisztségviselő kifejtette: a római katolikus egyház ma már inkább nevezhető multina-cionális cégnek, mint hitéletet folytató szervezetnek. Véleménye szerint az ORFI esetében az történt, hogy a Vatikánhoz tartozó bécsi irgalmas rendfőnök mintegy fedőszervként használta a Magyarországon élő idős rendtársait, akik jogi személyként a magyar állam tárgyalópartnerei lehettek. Ők terjesztették be kárpótlási igényüket, amellyel valójában egy idegen állam, a Vatikán érdekeit képviselik. Ezt az információt támasztja alá az a tény is, hogy a bécsi rendfőnök többször is beleszólt az 1991 óta folyó tárgyalássorozatba, sőt - taktikai okokból - egy ízben le is állította azt. Informátorunk szerint az sem kétséges, hogy az osztrák irgalmasok nem önzetlenül fektetnek pénzt az ORFI fejlesztésébe: jól megfontolt üzleti érdekek vezérlik őket.
Kozma Imre, az irgalmasok magyarországi megbízottja 1994-ig a zugligeti templom plébánosa volt. Ezt követően csatlakozott az 1993 óta osztrák fennhatóság alá tartozó rendhez. Belépésével a közösség erőteljes növekedésnek indult: az addigi háromról négy főre. Kozmát hamarosan kinevezték az állammal tárgyaló delegáció élére. A rend megbízottja lapunk kérdésére kifejtette: az ORFI-ban nem megfelelő a betegellátás minősége, ezért ragaszkodtak az intézmény átvételéhez. Arra a kérdésre, miként emelik majd a szín-
vonalat, elmondta: „Ne gondolják, hogy áldással vagy kézrátétellel fogunk gyógyítani, megvannak a saját jól képzett szakembereink.” Bár a megállapodás ideológiamentes intézményvezetésre kötelezi az irgalmas rendet, Kozma Imre elmondta: feltett szándékuk a rendi szellem megvalósítása az ORFI-ban.