Vissza a tartalomjegyzékhez

GAÁL MÓRICZ
Kiszámítható jövő

Tartsuk a jó irányt! A Szabad Demokraták Szövetségének választási kulcsmondata határozott álláspontot fejez ki: a párt egyértelműen úgy véli, e kormányzati ciklusban a gazdaság a megfelelő pályára állt, s most az a tét, hogy a választók bizalmat szavaznak-e annak a koalíciónak - így nekik -, amely a stabilizációt végrehajtva megteremtette a fenntartható növekedés feltételeit. Ugyanakkor a párt józanságát bizonyítja, hogy nemcsak a sikereket sorolják fel választási propagandafüzetükben, hanem elismerik a kudarcokat is: így például bevallják, hogy az államháztartás reformja korántsem volt olyan mélyreható kormányzásuk alatt, mint a vállalkozások kereteinek átalakítása.

Ez azonban részben érthető is, hiszen az 1994-es hatalomváltás után inkább a gazdasági tűzoltás várt a koalícióra, semmint a nyugodt építkezés. Az SZDSZ mindenesetre jól vizsgázott az eladósodás, a magas államháztartási hiány és az infláció lángjainak elfolytásából. Kérdés azonban, milyen sikerrel szüntetik meg a „tűzfészket”, s az ezredforduló táján sikerül-e egy számjegyűre mérsékelni az inflációt? Programjukban mindenesetre úgy vélik, hogy az infláció visszafogásában csak olyan ütemben szabad előrehaladni, hogy ne kelljen kemény keresletkorlátozó intézkedésekkel fékezni a gazdasági növekedést. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az SZDSZ olyan gazdaságpolitikát akar folytatni, amely a jelenlegi eredményeket nem áldozza fel a népszerűség oltárán, s mindent megtesz az ellen, hogy egy újabb Bokros-csomagot postázzanak a lakosságnak. Ez a fajta gazdaságirányítás ugyan nem kecsegtet látványos pozitív fordulatokkal, azonban lehetővé teszi, hogy évről évre nőjön a lakosság életszínvonala, s ha lassan is, de tovább javuljon a vállalkozók közérzete. A szabaddemokraták ugyanis tisztában vannak azzal, hogy nincsenek csodák, s a magyar gazdaságban sem lehet egyik napról a másikra nagy eredményeket elérni. Így például a munkanélküliség felszámolásában arra koncentrálnak, hogy egyfelől normális életkörülményeket teremtsenek a munkajövedelemhez nem jutó, családi háztartásokba visszavonult embereknek, másrészt pedig a legális gazdaságba akarják csalogatni az önfoglalkoztatásra kényszerült, jórészt a feketezónában dolgozó kisiparosokat. Emellett persze beruházásösztönző intézkedéseket is terveznek, ám tapasztalatból tudják, az ipari növekedés nem feltétlenül jár együtt a foglalkoztatottak táborának bővülésével.
A szabaddemokraták programjukban kifejtik: a legfontosabb az, hogy a gazdaság egyenletesen, évi öt százalék körüli ütemben nőjön. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a következő kormány vállalkozás- és beruházásösztönző politikát folytat, ha sikerül elkerülni a forint reálfelértékelődését és tovább mérséklődnek - az államháztartás hiányával együtt - az adó- és társadalombiztosítási terhek.
A bombasztikus elemeket egyáltalán nem tartalmazó program a laikusok számára nem túlságosan érdekes olvasmányul szolgál. Annál inkább a szakértőknek és a vájtfülűeknek. Olvassa el azonban bármelyik táborbeli is a párt téziseit, ugyanarra a következtetésre fog jutni. A szabaddemokraták annak a folytatását ígérik, ami eddig történt: kiszámítható gazdaságpolitikát.