Vissza a tartalomjegyzékhez

KOZMA NAPSUGÁR
Bajai abortuszcsata

Az országos vitát gerjesztő 13 éves dávodi leányanya abortuszügyében megszólalt a magzati élet védelmére kelő Alfa Szövetség, miáltal támadások kereszttüzébe került. Határozottan állítják, hogy a fiatalkorú lány eredeti szándéka az volt, megszüli gyermekét.

Az Alfa Szövetség kéri, hogy P. Katalin számára biztosítsák a szabad választás lehetőségét gyermeke kihordása vagy terhessége megszakítása ügyében - tájékoztatta lapunkat Olgyay György szóvivő. Az Alfa Szövetség állásfoglalásában kifejti: bizonyítva látja, hogy a leányanya családtagjai akarata ellenére szerette volna megszülni gyermekét, ezért nem jelent meg érvényes beutalójával a kórházban abortuszra a terhesség első periódusában. P. Katalin eredeti szándékára utal, hogy ezzel az indokkal kérte a helyi plébános segítségét is. A bajai bíróság elsőfokú döntése is a méhmagzat élethez való jogát erősítette meg, elismerve ezzel a magánszemélyek és az Alfa Szövetség kezdeményezéseit élete megmentésére.

Véleményük szerint ugyanis a leányanya a falu rosszalló közvéleménye és a média nyomására változtatta meg eredeti szándékát. Az Alfa Szövetség mindemellett akkor is felajánlja segítségét Katalinnak, ha ő szabad akaratából mégsem vállalja gyermekét.
A magzati élet védelmére kelő civil szervezet szóvivője, Olgyay György az ügy kapcsán kijelentette: „A lényeg tekintetében újra ugyanezt tennénk, de ha tanulságot akarunk levonni az ügyből, akkor nyilvánvalóan még közelebb kellett volna kerülni a kérdéses személyekhez, amire jelen esetben már időhiány miatt nem volt lehetőség.”
Az abortuszügy kapcsán elhangzó vélemények, pro és kontra, kivétel nélkül minden szereplőt érintettek: anyát, magzatát, gyámhatóságot, bíróságot. A Népjóléti Minisztérium vizsgálata szerint azonban a bajai városi gyámhivatal megalapozatlanul és súlyosan jogsértő módon járt el, amikor eseti gondnokot rendelt ki a leányanya magzatának képviseletére, aki az érvényes gyámhatósági határozat viszszavonása után jogtalanul képviselte a 13 éves P. Katalin leendő gyermekét.
Lábady Tamás, az Alkotmánybíróság helyettes elnöke a jogállam kompetenciája mellett szállt síkra, mondván: a nagypolitika prominens képviselői hivatalosan kétségbe vonták a nem jogerős bírói ítéletet.
Az anya önrendelkezési jogát hangsúlyozva foglaltak állást az SZDSZ nőpolitikusai, mondván: „Mindent meg kell tennünk azért, hogy a nők és férfiak is tisztában legyenek a terhességmegelőzés lehetőségeivel.” A Humanista Mozgalom attól tart, hogy az abortusztörvény esetleges megszigorításával újabb emberi jogokat nyirbálnának meg.

Lapzártánk után, pénteken tartanak sajtótájékoztatót a kecskeméti kórház orvosai, melyen valószínűsíthetően az abortusz elvégzését jelentik be.