Vissza a tartalomjegyzékhez

MÉSZÁROS MÁRIA
Tizenéves gyilkosok

Az utóbbi időben japán iskolákban megdöbbentő gyilkosságok sorozata történt. A Newsweek magazin beszámolója szerint tizenéves iskolások több esetben halálra késelték tanáraikat, mert azok „felbosszantották” őket. A tragikus kimenetelű támadásokat nem előzte meg semmilyen deviáns vagy beteges magatartás. Joggal vetődik fel a kérdés: mi késztet egészséges, konszolidáltnak tűnő családban felnövő gyermekeket arra, hogy emberi életeket oltsanak ki. A HVG februári számában a sorozatgyilkosságokat kutató írásban Antalfai Márta pszichoterapeuta, az ELTE pszichológiai tanszékének adjunktusa a következő véleménynek adott hangot: „Főleg a fiatalság körében divatozó, minden áron túlélő, erőszakos és érzelemmentes filmhősök szerepvilágát teszik magukévá a gyilkosságot elkövető fiatalok”. A japán esetek kapcsán is feltehetjük a kérdést: felelősek-e a mai erőszakfilmek a gyermekek ilyenfajta „kitöréseiért”?
A bajor Igazságügyi Minisztérium felmérése szerint a gyerekek 14 éves korukra már több mint 14 000 gyilkosság szemtanúi lehetnek, csak a televízió jóvoltából. A kutatók szerint az erőszakos cselekményeket látva a fiatalok eltompulnak, és a borzalmakat egy idő után normálisnak tartják, és fennáll a veszély, hogy a látvány életre kelve „lelép” a vászonról.
Réz András filmesztéta a Hetek kérdésére válaszolva elmondta, hogy megfigyelése szerint a gyerekek ingerküszöbe ma egyre magasabbra kerül: a kezdetben elborzasztó jelenetek egy idő után beépülnek a mindennapjaiba, és már nem korbácsolja fel az érzelmeit. A probléma Réz András szerint ott kezdődik, amikor az alapértékeket a gyerek a médiából veszi át, és kialakulatlan erkölcsi érzék híján semmit sem képes visszautasítani belőle. Az élményeivel magára maradt gyerek rabja lesz a médiának, abból táplálkozik, azon nő föl. Réz azt is leszögezte, hogy egy normálisan szocializálódó gyerekre önmagában egyetlen film sem hat úgy, hogy ilyen szélsőséges cselekedetekre legyen képes, a normális szocializálódáshoz viszont feltétel lehet az erőszakfilmek szülői cenzúrázása, a kör tehát szűkül. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus a Heteknek beszámolt azokról az utóbbi időben végzett kutatási eredményekről, amelyek kétségtelenné teszik az erőszakosság, az agresszivitás növekedése és a mai filmkultúra összefüggését. A kísérletek során olyan kilenc év körüli gyerekeket vizsgáltak, akik feltűnően sokat néztek agresszív filmeket. Tíz év múlva az újabb felmérés azt mutatta, hogy ezek az immár húsz év körül járó fiatalok társaik közül kitűntek agresszivitásukkal.
Több oka is lehet annak, ha egy gyermek folytonosan az erőszakfilmek megtekintésében leli örömét. Vekerdy kifejtette, hogy a kisebb gyerekek ösztönösen utánozzák a valóság és a filmek által kínált szerepeket, szokásokat. A szerepek egyoldalú kínálata ezekben a filmekben lassanként bekebelezi a gyerek személyiségét, átveszik a sokszor látott - és megcsodált - hőstípus problémamegoldó mechanizmusát, és ha a szülő addig nem vette komolyan a filmvászon eseményeit, lehet, hogy egy nap kénytelen lesz a saját lakásában szembesülni a „hős” tetteivel. A szakember véleménye az, hogy a család, a társadalom és a média egyaránt oka a gyerekek által elkövetett véres kimenetelű eseteknek. A virtuális világ szerepmintái tálcán kínálják magukat, csak nézni kell, hogy azzá váljunk, amit látunk.
Carl Gustav Jung, a híres svájci pszichoanalitikus műveiben kifejti, hogy nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is természetes hajlama a szerepekkel való azonosulás. Jung az emberek személyiségét két részre osztja: az egyik a társadalmi elvárásokra épülő szerepek eljátszása, a másik az árnyékszemélyiség, amelyet Jung szerint démonikus erők is hajtanak. A filmek kínálta szerepeket a gyermek elraktározza, de akár 10 év múlva, akár váratlan események kapcsán a bensejéből előtörhetnek ezek az indulatok.
Kulifai Mónika pszichológus ehhez még hozzáfűzte azt is, hogy a fiúknál az erő és a férfiasság jelképévé válnak a filmben látott hősök, és azok viselkedésmintáit a gyerekek teljesen átveszik.
Király Jenő filmesztéta szerint a mai erőszakfilmek sokkal kegyetlenebbek, mint a régebbiek. A hongkongi harcművészeti film ma újra virágkorát éli, de a folklorisztikus elemeket elhagyva amerikai mintákat követ, ami egy sokkal sivárabb, keményebb világot tükröz. A filmesztéta kifejtette azt is, hogy tapasztalata szerint a filmvásznon látható kegyetlen jelenetek kevésbé zaklatják fel a gyerekek érzelem- és fantáziavilágát, mint a mai filmkultúrát teljesen átszövő nyers sze-xualitás.Véleménye szerint a szexjelenetek megemészthetetlenek a gyermek-lélek számára, ezeket a részeket sokkal komolyabban is veszik, mint a gyilkosságokat. A filmesztéta határozott állítása az, hogy a nemiség ilyen fajta „reklámozása” jelentős befolyást gyakorol a fiatalok életére. Ugyanakkor Király Jenő sem cáfolta, hogy az erőszakfilmek rendszeres megtekintése növelheti a gyerekekben az agressziós szintet, és elgondolkodtatónak tartja, hogy a gyilkosok többsége ma az átlagban 17-20 éves fiatalok köréből kerül ki.
Hogyan viszonyulnak a szülők a televízió képernyőjén kínálkozó és a videotékákból kölcsönzött erőszakos filmekhez?
Vannak családok, ahol az ilyen képkockák szinte folyamatosan, egész nap peregnek, függetlenül attól, hogy leül-e valamelyik családtag a doboz elé. Akadnak olyan szülők is, akik éppen az erőszakfilmektől remélték túlságosan szelídnek vélt, visszahúzódó kislányuk „szocializálódását”. Elképzelésük első fokon nem vált be, a kislány személyisége továbbra is befeléforduló maradt. A jövő azonban rejtegethet nem várt eredményeket… Vannak szülők, akik egyáltalán nem engedik, hogy a véres esti filmek elé üljenek csemetéik, a rajzfilmeket azonban nem válogatják meg. A Cartoon Network adásai elé ülő kicsiknek például nincs sok választásuk, többnyire erőszakos és még erőszakosabb „mesék” közül láthatnak egyet - vagy többet.
Vekerdy Tamás pszichológus a filmek helyett inkább a mesemondást ajánlja a szülőknek. A mesehallgatáskor maga a gyerek készít „illusztrációt”: korának, személyiségének megfelelő belső képsorokat. Nem árt persze megválogatni, mit olvasunk fel. Vekerdy megjegyezte azt is, hogy a legjobb, ha a magunk által kitalált mesét mondjuk el a kicsiknek. Ez természetesen igényel némi szülői fantáziát, de ami még ennél is fontosabb, így magunk nyújthatunk olyan szerepmintákat a gyermek számára, ami felkészítheti az életben adódó helyzetek megoldására. A nagyobb gyerekek szülei is jól teszik, ha megnézik, milyen film elé ül a csemetéjük. A látszólag befelé forduló, szüleikkel szemben lázadóan viselkedő kamaszok is igénylik a bizalmas, őszinte beszélgetéseket. Ennek hiánya is a virtuális valóság felé fordíthatja az érdeklődésüket, és sokszor jobban ismerik kedvenc filmjeik szereplőit, mint a saját családtagjaikat. A bizalmas beszélgetések légkörének kiépítése - ha nem alakítottuk ki már kisgyermekkorban - fokozatos, sok türelmet és kitartást igénylő munka lesz, mégis mindenképpen megéri az idő- és energiabefektetést. A szülő így sikeresen a képernyő és a gyerek közé kerülhet, és a kamaszodó fiatal érzelmi viharaiban a virtuális szereplők helyett valóságos segítséget nyújthat.