Vissza a tartalomjegyzékhez

BALÁZS IMRE
NAGYÍTÓ

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem szociológiai tanszéke 16 erdélyi megyében felmérést készített a romániai román-magyar kapcsolatokról. A közvélemény-kutatás alapján a román és a magyar lakosság véleménye leginkább a kétnyelvű feliratok tekintetében tér el egymástól. Ezt a magyarok 90 százaléka helyesli, míg a románok 72 százaléka ellenzi.
Az ünnepekről a megkérdezett erdélyi magyarok 80 százaléka elmondta, hogy március 15-ét tekinti az év legfontosabb ünnepének. A románok 75 százaléka ugyanerre a kérdésre december 1-jét, Erdély Romániához való csatolásának napját jelölte meg, ami 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep.
A nyelvhasználatról a magyarok 50 százaléka úgy véli, hogy jól, 20 százaléka pedig, hogy tökéletesen beszéli a román nyelvet. A megkérdezettek 47 százaléka szerint a hivatalos ügyeket és az orvosi vizsgálatokat románul kell intézni. A felmérés kérdéseire adott válaszokból kitűnik, hogy míg a románok 82 százaléka, addig a magyarok 89 százaléka büszke a nemzeti hovatartozására.
Egy korábbi vizsgálat szerint a magyarok 39 százaléka, míg a románok 6 százaléka érezte úgy, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesült Romániában. A tavalyi felmérés során ugyanerre a kérdésre a magyarok 27 százaléka válaszolt igennel, ami az új kormány időszaka alatt erősödő társadalmi megbékélés jele lehet.
A magyarok 55 százaléka elutasította azt az állítást, hogy „inkább vagyok román állampolgár, mint más ország polgára”, míg a románok 73 százaléka egyetértett vele.
Ami az egyes politikusokról alkotott véleményt illeti: a magyarok 93, de még a románok 71 százaléka is úgy gondolja, hogy Gheorghe Funar kolozsvári polgármester „felnagyítja a román-magyar konfliktust”. A megkérdezett magyarok 78 százaléka Ion Iliescu exelnököt is szélsőségesnek tartja, a szervezetek közül pedig 91 százalékban a Vatra Romaneascát nevezték szélsőségesnek.
A magyar közéleti személyekkel kapcsolatban a románok 80 százaléka Tőkés Lászlót, 60 százaléka Markó Bélát tartja szélsőségesnek. Az ország jelenlegi elnökét Emil Constantinescut a románok 82, míg a magyarok 60 százaléka tartja feszültséget feloldó tényezőnek.