Vissza a tartalomjegyzékhez

KRÁLL CSABA
A főherceg továbbra is aktív

„Az Európai Unió Szent István király hagyatéka” - hangoztatta Habsburg Ottó, a Pánerurópai Unió elnöke hazánk csatlakozási esélyeiről szóló előadásában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Az európai integráció szellemi alapjairól szólva a magyar királyi hercegként köszöntött politikus lapunknak kifejtette: „a vallás adja majd az Unió belső tartalmát”.

„A mi keresztény tradíciónk és hagyományunk az európai civilizáció alapja” - válaszolta az öreg kontinens szellemi integrációjáról szóló kérdésünkre Habsburg Ottó. A Páneurópai Unió elnöke a keresztény tradíción és hagyományon elsősorban a katolicizmust érti, de szerinte az iszlámnak is nagy szerepe volt az európai haladásban - és az ökumenizmus jegyében vélhetően lesz is.
„A vallás adja majd az Unió belső tartalmát” - mondta az idős Habsburg, és a katolicizmus ember- és közösségképét nevezte meg követendő példaként az integrálódó Európa számára.
Véleménye szerint hazánk 2001 és 2003 között lehet teljes jogú tagja az Európai Uniónak, és a felvétellel egyszerre „olyan világhatalommá válik, mint Amerika vagy Oroszország”. A Páneurópai Unió elnöke elmondta: már a kommunista diktatúra alatt előkészítették hazánk csatlakozását, ezért meg sem kell hallani az európai fundamentalistákéhoz hasonló szélsőséges véleményeket, akik először a Nyugatból szeretnének paradicsomot csinálni és csak utána bővíteni az Uniót. „Számomra az egységesülő Európa elsősorban nem gazdasági, hanem védelmi-biztonsági közösség: a béke előfeltétele” - fejtette ki a politikus arra utalva, hogy szerinte a volt keleti tömb országai ismét fenyegetettek Oroszország hatalmi törekvéseitől.
Habsburg Ottó előadásában többek között említést tett az amerikai külpolitikáról is, amely - mint mondta - „rendkívül reakciós” és segédkezet nyújtott a balkáni háború kirobbanásához. „Milyen szabadságban éltek a szerbek a Habsburg uralom alatt!” - idézett némi nosztalgiával egy szerb katonát, jóllehet nem akart találgatásokba bocsátkozni arról, miként alakult volna a magyarok szabadsága akkor, ha a Monarchia továbbra is fennmarad.