Vissza a tartalomjegyzékhez

GYÖRKÖS ZOLTÁN
Bírósági reform

Az országgyűlés a héten elfogadta az új büntetőeljárásról szóló törvényt. A kódex több éves szakmai előkészítés után, a bírósági szervezeti reformhoz kapcsolódóan született meg.
A törvény fő célkitűzése a büntetőeljárás korszerűsítése, gyorsítása. Ennek érdekében a szabályozás fontos szemléletváltást tartalmaz: lépéseket tesz az angolszász típusú eljárási rendszer részleges megvalósítására. Az eddigi - egyébként Európában is elterjedt - eljárási forma döntően az állami szervek aktivitásán alapult: a hatóságoknak - így a bíróságoknak is - mindent meg kellett tenniük az igazság kiderítésért. Az új törvény célkitűzése szerint a bíróság az ügyész és a védő vitáját szemlélve döntési pozí-cióba kerülne.
A büntetőeljárás hagyományos két szakasza közül a nyomozási szakaszban az ügyész válna az eljárás tényleges irányítójává. Ettől a törvény alkotói azt várják, hogy a bíróságokhoz jobban előkészített, megfelelően bizonyított vádiratok érkeznek. A bírósági szakaszban viszont az elképzelések szerint a felek vitája adná a bizonyítás gerincét: szélesedik a vádlott, a védő és az ügyész kérdezési joga.
Az új szabályozás erősíti az emberi jogok védelmét is. A nyomozási bíró engedélyezi az alapvető jogok korlátozásával járó kényszercselekmények elrendelését, mint például az előzetes letartóztatást, az ideiglenes kényszergyógykezelést, illetve az útlevél bevonását, az óvadék letételét és a házi őrizetet is.
Az óvadék és a házi őrizet bevezetésétől a törvényalkotók azt várják, hogy a vádlottak jelenléte a büntetőeljárás során biztosítottá váljon.