Vissza a tartalomjegyzékhez


TOOLHEGY

Olvasóink leveleit szerkesztett formában közöljük. Nem adunk helyet szélsőséges, az emberi méltóságot sértő megnyilatkozásoknak, illetve olyan véleményeknek, melyek fölösleges indulatokat keltenek.

Tisztelt Szerkesztőség!

Nagy örömmel olvastam lapjuk 7. számában megjelent Átkeresztelt inkvizíció című írásukat, melyhez szívből gratulálok.
Köszönöm, hogy vették a bátorságot e koholmány terjesztésének fékezésére, a leghatalmaskodóbb, testet és lelket ölő hazugságokkal szemben.
Bárcsak fel lehetne rázni bigott követőiket és mindazok követőit, akik a nemegyszer gyilkos pápák hatalma alól kiváltak, de csaknem maradéktalanul átvették azok hazug dogmáit, akik fellángoltatták a protestantizmus máglyáit.
Néha úgy tűnik, mintha a szólásszabadság nem vonatkozna sem a keményvonalas ateista tudomány, sem a nagytekintélyű egyházak bírálatára.
Milyen „szellem” óvja őket, hogy Isten igazságait minden oldalról elhomályosítsák, ható erejét elvegyék, kizárólagos jogot bitoroljanak (tév)tanaik terjesztésére. Remélem, Önök meg fogják adni a méltó válaszokat e kérdésekre is, melyhez kívánom éberségüket.

Balogh Károly
Zalaegerszeg