Vissza a tartalomjegyzékhez

BARTUS LÁSZLÓ
A párt jelöltjei sikeres és hiteles személyek

Beszélgetés Kuncze Gáborral, az SZDSZ elnökével


Kuncze Gábor. „Tennivalónk még van bőven” Fotó: Vörös Sz.

- Lassan vége a ciklusnak, itt a mérlegkészítés ideje. Elnök úr, mire emlékszik szívesen? Ön mit tart az elmúlt négy év legfontosabb belpolitikai eseményeinek?

- Nem szeretnék konkrét eseményt említeni, mert én inkább az elmúlt négy év folyamataiban látom a lényeget. Ezek közül kiemelkedik a gazdaság rendbetétele. 1994-ben Magyarország a pénzügyi összeomlás szélére került a jobboldali kormány gazdaságpolitikája miatt. A válságból egyedül a stabilizáció jelenthetett kiutat. Az SZDSZ nagy sikerének tartom, hogy el tudta fogadtatni a koalíciós partnerrel: a gazdasági válságra csakis liberális megoldás születhet. A liberális gazdaságpolitikának köszönhetően ma már a gazdaság a tartós növekedés útjára lépett, Magyarország két évtized után kikerült az adósságcsapdából és véget ért a „húzd meg, ereszd meg” gazdaságpolitika korszaka. Az elmúlt négy év legfontosabb belpolitikai történésének tehát én azt tartom, hogy az ország gazdasága elindult a jó irányba.

- Valóban ez a leghúsbavágóbb kérdés, s az emberek jórészt ennek fényében értékelik az önök teljesítményét. De nyilván nem csak ez történt. Melyek voltak a koalíciós kormányzás legnagyobb sikerei és csalódásai?

- A legnagyobb siker egyértelműen a gazdasági növekedés beindulása volt, mint ahogy azt említettem. De eredménynek tartom azt is, hogy beindult az államháztartás reformja, átalakult a nyugdíjrendszer, konvertibilis lett a forint. Az SZDSZ - mint a megalakulásától kezdve európai elkötelezettségű párt - politikusaként sikerként éltem meg a tavaly novemberi NATO-népszavazást, amikor a szavazópolgárok döntő többsége mondott igent az euroatlanti integrációra. Legutóbb pedig egyértelműen az SZDSZ sikerének tartom, hogy elértük: a kormány helyesen döntsön a bősi kérdésben.
Itt szeretném azonban megjegyezni, hogy az ország sikerei nem elsősorban a kormánynak vagy azon belül az SZDSZ-nek köszönhetőek. Hanem a polgároknak. Azoknak, akik komoly áldozatokat hoztak ezekért a sikerekért. Most azonban elmondhatjuk, hogy - újkori történelmünk során talán először - volt értelme ennek.
Ami a csalódásokat illeti, hadd kezdjem egy személyes csalódással. Habár a politika és a polgárok is kiemelt figyelmet szentelnek a közbiztonság kérdésének, elmaradtak azok az intézkedések, amelyek a rendőrség munkáját, a közbiztonság javítását szolgálták volna. A társadalom részéről óriási igény van arra, hogy a mindennapok nyugalmát fenyegető bűnözésnek megálljt parancsoljunk. Ehhez azonban pénz kell. Pénz kell a rendőrség létszámának növeléséhez, új rendőrautók beszerzéséhez, a meglévők üzemanyaggal való ellátásához, a technikai felszerelés korszerűsítéséhez és még sorolhatnám hosszan a listát. Csalódást okozott számomra, hogy a konkrét lépések helyett csak látszatintézkedések születtek, de közben mindenki megpróbált politikai tőkét kovácsolni saját magának a közbiztonságból. Nem tartom szerencsésnek ezt a helyzetet. Én a tettekben hiszek, nem a szavakban.

- A tettek mennyire igazolják önöket? Ön mint a párt elnöke hogyan értékeli az SZDSZ teljesítményét?

- Úgy gondolom, a pártok teljesítményét a választóknak kell osztályozniuk. Erre májusban lehetőségük lesz. Az SZDSZ túlnyomó részben megvalósította 1994-es programját, ezért bízom abban, hogy azok, akik akkor ránk szavaztak, most is így fognak tenni. Ami a liberális minisztériumok teljesítményét illeti, a gazdasági stabilizáció meglehetősen korlátozta a lehetőségeinket. Ennek ellenére a művelődési tárcánál olyan nagy jelentőségű reformok kezdődtek, amelyek meghatározóak Magyarország jövője, az új generációk, gyermekeink szempontjából. Gondolok itt elsősorban a NAT bevezetésére vagy a Sulinet-programra. A közlekedési tárca olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajtott végre vagy kezdett el, amelyek nélkül elképzelhetetlen egy modern, európai ország. Ami saját tárcámat, a Belügyminisztériumot illeti, eredménynek tartom, hogy megkezdődött a rendőrség átalakítása, hatékonyabbá, polgárbaráttá tétele és kidolgoztunk egy hároméves fejlesztési programot a közbiztonság javítása érdekében. A liberális elvekkel összhangban tovább erősödött az önkormányzatok szerepe. Természetesen korántsem vagyok elégedett az eddig elértekkel. Tennivalónk még van bőven. Ezért is jelentett számomra csalódást a politika közbiztonsághoz való viszonya, amiről az imént beszéltem.

- A párt mostani küldöttgyűlésén felszólalt Kis János, T. G. M., és a rendszerváltó generáció néhány tagja. Mi az üzenete az előtérbe kerülésüknek?

- Az SZDSZ küldöttgyűlésein bármely küldött szót kaphat. Tehát nem annak van üzenete, ha valaki felszólal, hanem annak lenne, ha valaki ezt nem tehetné, vagy esetleg nem tenné meg. Nekem személyesen is örömömre szolgált, hogy az SZDSZ első elnöke is szólni kívánt. Az SZDSZ mindig is nyitott, demokratikus párt volt, ahol helye van a vitának. A kritika segített és segít minket abban, hogy politikánk a lehető legjobb, a liberális értékeinknek megfelelő választ adja a problémákra. A viták jelen vannak, de a célunk közös: a liberális értékekre épülő modern, európai Magyarország. Az SZDSZ-t tehát éppen a nyitottsága, demokratizmusa, következetessége és a liberalizmus melletti elkötelezettsége tette és teszi egységes, erős párttá.

- A küldöttgyűlés elfogadta a párt választási programját. Ön mit emelne ki ebből?

- Az SZDSZ kormányzati programjának középpontjában továbbra is a gazdaságpolitika áll. Olyan környezetet alakítunk ki, amely a növekedés lehetőségeit hosszú távon is fenntartja és az így megtermelt többleteket használjuk fel különböző területeken a problémák kezelésére. Olyan feltételeket kívánunk biztosítani a kis- és középvállalkozások számára, amelyek lehetővé teszik, hogy részesedjenek a fellendülésből, hogy maguk is valódi motorjai lehessenek a fejlődésnek, a növekedésnek.
Programunknak négy további eleme hangsúlyos. Az egyik, hogy többet kell tennünk az oktatás fejlesztéséért, többet kell költenünk az oktatásra annak érdekében, hogy gyermekeink képzett polgárai legyenek az egyesült Európának.
Többet kell költenünk a közbiztonságra, hiszen az emberek nagyobb biztonságra vágynak. De ehhez rögtön hozzá kell tennem, hogy ez a többlet egyúttal azt is jelenti, hogy mindenki megteszi mindazt, amit tennie kell a maga területén, a jogalkalmazás, az igazságszolgáltatás területén, és természetesen ezen belül azokon a területeken is, ahol egyébként a közbiztonsággal közvetlenül foglalkozó szervek is tevékenykednek. Tudnunk kell, hogy 1998 után kulcskérdés az, hogy milyen pozícióból tudjuk lefolytatni az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat, hogyan tudjuk felkészíteni az országot a csatlakozásra. Ezért ennek is kiemelt szerepet kell kapnia akkor, ha 1998-ról gondolkodunk. Magyarországot fel kell készítenünk arra, hogy ragadja meg azt a lehetőséget, ami évszázadok óta először a győztesek közé viheti.
Kiemelt hangsúlyt kapott programunkban az egészségügy reformja. Ezen a területen is teret kell végre engedni a piaci viszonyoknak azért, hogy javuljon az egészségügyi szolgáltatások minősége és hatékonyabbá váljék a források felhasználása.

- Sok esetben a képviselőjelöltek személyisége nagyobb biztonságot sugall, mint a nehezen érthető pártprogramok tézisei. Miben különböznek a szabaddemokrata jelöltek más pártokétól?

- Az SZDSZ jelöltjei köztiszteletben álló, sikeres személyek, akik meghatározó szerepet töltenek be a helyi közéletben és elismert polgárai választókörzetüknek. Jelöltjeink harmada kormányzati gyakorlattal is rendelkezik, mivel polgármesterként, alpolgármesterként, illetve a megyei közgyűlések elnökeiként, alelnökeiként vezető tisztséget töltenek be a helyi közéletben. Az SZDSZ jelöltjei tehát sikeres és hiteles személyek, akik már bizonyítottak a helyi politikában. Megbízható, szimpatikus és többségükben víg kedélyű emberek. Olyanok, akiktől nem kell félni, akikre lehet számítani. Akik nem kiszámíthatatlanok. Most az a feladatuk, hogy a nagypolitikában is helyt álljanak.

- Ellenfeleik némelyike az SZDSZ létjogosultságát is megkérdőjelezi. Ön szerint miért van szüksége Magyarországnak az SZDSZ-re?

- Röviden azért, hogy Magyarország tartsa a jó irányt. Egy párt létjogosultságát nem a rivális pártok vezetői, hanem a szavazópolgárok döntik el. Ma egyedül az SZDSZ képviseli következetesen és hitelesen a liberális értékeket. Azokat az elveket, amelyek sikerre vitték az országot és amelyek nélkül nehezen képzelhető el egy modern, európai Magyarország. Hiszen a szabaddemokraták egyszerre képviselik a modernicáziót és a polgárosodást. Képviselik a józan, realitásokra épülő politikát a baloldalról jövő, az állam túlzott szerepvállalását szorgalmazó nézetekkel, és a jobboldal felelőtlen demagógiájával és ígérgetéseivel szemben. Ezért van szükség a két politikai szél, a jobboldal és a baloldal között egy erős, liberális pártra. Hogy Magyarország végre modern országgá váljon, és végre a győztesek közé, Európába jussunk.