Vissza a tartalomjegyzékhez

SZLAZSÁNSZKY FERENC
Tessék győzni


Torgyán József: „meg kell állítani a nemzetrontó kormányt” Fotó: Somorjai

„A kisgazda gyomor hamar korog” - figyelmeztették egymást a MOM Kultúrház előtt gyülekező küldöttek. Talán erre való tekintettel alig több mint két óráig tartott a Független Kisgazdapárt egyéni képviselőjelöltjeinek bemutatása és megbízó leve-leinek átadása. A párt empatikus elnöke előre bejelentette: ma - a tőle megszokottól eltérően - nem kétórás beszédet tart majd, hanem rövidebbet. Az elnök ezúttal is állta a szavát: pontosan egy óra ötven perc múlva befejezte a szónoklatot. A rövidítés azonban nem ártott az üzenet tartalmának, miszerint a kisgazdák számára egyedül a győzelem az elfogadható eredmény. A következő kormányzási ciklusban pedig legalább 130 képviselőjüket szeretnék a parlamentben látni.
Miközben egyes pártokra már az alapítóik sem ismernének rá, a kisgazdapárt hű önmagához és az „Isten, haza, család” jelszavához: istentisztelettel kezdődött, a haza megmentése érdekében folytatódott, a hadba induló képviselőjelöltek családias hangulatú uzsonnájával végződött a program. A „Boldogasszony Anyánk” kezdetű ének - a MIÉP-gyűlések koreográfiájától eltérően - a program elejére került. A magasztos ünnepség hangulatát tovább emelte a piros-fehér-zöld háttér: megannyi színes lufi. Felette a kisgazda klasszikus irodalomból vett felirat: „Mi a nemzetet fogjuk képviselni” (dr. Torgyán József).
A rövid áhítat után a fenti gondolat megfogalmazója, „korunk legnagyobb kisgazdája”, a párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje, Torgyán József lépett a kisgazdák elé: „Meg kell állítani a nemzetrontó, nemzetvesztő Horn-Kuncze-kormányt, amely válságba sodorta az ipart, a mezőgazdaságot, az értékesítést, az oktatást, az egészségügyet, és amely fő oka a népességcsökkenésnek is, mert az öntudatos magyar anyák nem hajlandók gyereket szülni a Horn-Kuncze-kormánynak, így akarják megdönteni a hatalmat, akárcsak az uraik ellen lázadó egykori rabszolgák!”
A hallgatóság egyetértésével találkozott az elnöknek az a megállapítása is, hogy „az egyébként istenáldotta magyar föld művelőinek betevő falat sem jut, mert idegen érdekek érvényesülnek hazánkban”. Ezért kormányra kerülése esetén az FKGP először a mezőgazdaságot fogja rendbe tenni: „Vidékfejlesztési csúcsminisztériumot állítunk fel.”
Torgyán József ezután részletezte, mit várhatunk még a hatalomra kerülő kisgazda kormánytól: adócsökkentést, a tb-járulékok mérséklését, a forint stabilizálását, az életszínvonal érezhető emelését, a lakosság közüzemi tartozásainak elengedését és a fizetőautópályák felszámolását. (Az elnök feltehetően nem a több száz kilométernyi úthálózat feltörésére, hanem a díjak eltörlésére gondolt - a szerk.) E program alapján a kisgazdák minimum 25 százalékot várnak a választásokon.
Torgyán József mellőzte a szövevényes, nehezen érthető és egyébként is időpocsékoló közgazdasági és politológiai okfejtéseket, az ígéretek anyagi hátterének megvilágítását. Csupán a nagyívű, átfogó program megvalósításának legfőbb zálogát említette: „a kisgazdapárt csodákra képes”.
A másik biztosíték a kisgazda jelöltek emberi kvalitásaiban rejlik. Kiderült, több zseni is erősíti a pártot. A bemutatás során Torgyán Józseftől tudtuk meg, hogy dr. Szabadi Béla „közgazdasági zseni”, dr. Boros Imre „echte paraszt és pénzügyi zseni”, Hegedűs Miklós „oktatási zseni, aki úgy tud beszélni, hogy aki hallja, az utána nem kíváncsi Torgyán Józsefre”. (Hegedűs Miklós ez alkalommal nem kapott szót.) A párt képviseletében indul még Csák Máté, továbbá Küű Lajos, a Fradi egykori futballistája, az elnök szerint jelenleg „szenzációs elme”, és Kelemen Csaba színész, „a nők bálványa” is.
„A kisgazdapárt bázisa az ország négyötödét alkotó vidék társadalma, ezért a pártvezetésbe ‘parasztvezéreket’ is be kell vonni” - folytatta beszédét Torgyán József. Az egyik „parasztvezér” a Metész nemrégiben menesztett alelnöke, Zsikla Győző, aki az országos listán is előkelő helyet kapott. De jelentős arányban indulnak fiatalok és nők is az FKGP színeiben. Különösen megélénkült a figyelem Lisinszkyné Rezsabek Jolán bemutatásakor.
A hat-hétszeresen alá- és mellérendelt mondatszerkezetek az egyébként gyakorlott kisgazda hallgatóság erejét is kezdték felőrölni. Másfél óra elmúltával a publikum - korábban feszült - figyelme lanyhulni kezdett. Egyre többen szállingóztak ki a teremből, s a hallgatóság közel fele voksolt a büfére a választási beszéd közben. Az előttem ülő bácsi nyitott szájjal aludt, a teremben felerősödött a nejlonzacskók zörgése - mint tudjuk: a kisgazda gyomor...
Dr. Torgyán József - talán érezve a fáradást és a füstölt kolbász illatát - sebességet és témát váltott: „Tűrhetetlen, hogy Horn elvtárs egyetlen aláírásával elengedte a Mol és Pál elvtárs 13 milliárdos adósságát” - mondta, majd felelősségre vonással fenyegetőzött.
Az elnök, aki mindvégig ura maradt a helyzetnek, a megbízólevelek átadása előtt ismertette a képviselőjelöltekkel a párt legfontosabb instrukcióját: „Tessék győzni!”. Ezután 176 kézrázás, megannyi csók, kézcsók és ölelés közepette („Bélám, neked kötelező!”) a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke szárnyukra bocsátotta „a győzelem fészkére szálló kisgazda jelölteket”.


Lufi. Megtartotta képviselőjelölő naggyűlését az FKGP. Fotó: MTI