Vissza a tartalomjegyzékhez


NÉHÁNY SORBAN
Szigorodó ügyvédi követelmények

Az országgyűlés elfogadta az igazságszolgáltatási reform részét képező ügyvédi törvényt, amely bővíti a kamarák hatáskörét, szigorítja azonban az ügyvédekkel szemben támasztott etikai követelményeket és összeférhetetlenségi szabályokat. Az ügyvédi kamarák a jövőben megtagadhatják azok felvételét, akiket életmódjuk miatt a „közbizalomra érdemtelennek tartanak”, valamint tíz évig nem kerülhet vissza a kamarai tagságába az a volt ügyvéd sem, akit fegyelmi vétség miatt zártak ki. A szigorítás oka, hogy a hazai ügyvédek száma 1991 óta a négyszeresére emelkedett, a fegyelmi ügyek száma pedig tízszerese a hét évvel ezelőttinek.