Vissza a tartalomjegyzékhez


Pecázgatás ízes kukaccal

Várható, hogy a történelmi egyházak nyilatkoznak majd arról, hogy a hívők kire adják voksukat a parlamenti választásokon - tudatta lapunkkal az FKGP egyházpolitikai szakértője, Pápai Szabó György református lelkipásztor. Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök „Jön a választás, kire szavazzunk” címmel már papírra vetett néhány elvet, amely a hívők eligazodását szolgálja a pártok között. Pápai Szabó György református lelkipásztor, a Dunamelléki Egyházkerület szóvivője szerint az egyháznak világossá kell tenni tagjai előtt, kire szavazzanak a májusi választásokon. „A hívőknek tudniuk kell, ki képviseli a magyarság és az egyetemes kereszténység érdekeit” - mondta a lelkész. Pápai Szabó ezen „egy elvi, de közérthető” nyilatkozatot ért, amely segít az eligazodásban. Az 1994-es választás idején - mondta - semlegesség és közömbösség jellemezte a nagy egyházakat, aminek az lett az eredménye, hogy az elmúlt években nem tudták közéleti súlyukat kellően érvényesíteni. „Ezen a semlegességre törekvő magatartáson 1998-ban változtatni kell - hangsúlyozta Pápai Szabó. - El kell mondanunk, hogy a hívők olyan pártokra adják szavazataikat, amelyek valóban szociálisan érzékenyek, egyetemes magyarságban és egyetemes krisztusi szeretetben gondolkoznak.” Gyulay Endre, szeged-csanádi megyéspüspök egy januári keltezésű röplapon más oldalról közelítette meg a kérdést: kire ne szavazzanak az egyháztagok? Ne tévessze meg őket a pártok elnevezése - írja Gyulay -, mert „nem minden szociális név rejt szociális piacgazdaságot”. Továbbá „nem minden keresztény nevű valósítja meg a keresztény eszméket”. Véleménye szerint a polgári jelző sem biztos, hogy azt takarja, „ami a magyar ember polgárképe”. A pártok jelszavai olyanok, mint a halász horga. Ezt a hasonlatot továbbszőve a megyéspüspök felhívásában a pártállami időkre is utal: „régen a háló volt divatban, akkor 94,5 százalékos eredmények születtek, ma csak pecázgatnak, ízes kukaccal, de acélhoroggal”. Gyulay szerint az ideális képviselőnek legyen „erkölcsi felelősségtudata”, „igaz magyarsága”, törekedjen a közjóra, illetve vallja, „hogy nem a parlamenterek fizetése lesz az első tíz intézkedése között”, hanem a nyugdíjasok sorsa iránt érzett aggodalom. Csak ilyennek adjuk a kopogtatócédulánkat és a voksunkat! - szólítja fel a hívőket röpirata végén a megyéspüspök.