Vissza a tartalomjegyzékhez

MÉSZÁROS MÁRIA
Ne váljatok el, apu

A felnőtt-társadalom 8-10 százaléka szenved olyan személyiségzavarokban, melyeket a szülők válása okozott. Magyarországon a statisztikák szerint tíz házasságból hat végződik válással. Az okok közül legtöbben a házasságtörést, az alkoholfogyasztást, a munkahelyi konfliktusokat, az anyagi élet nehézségeit teszik az első helyre - legalábbis a bírói gyakorlat ezt támasztja alá.
A gyermekek életkortól függően másképp reagálnak a családi fészek széthullására. Az óvodáskorúak „legkevésbé” veszik észre a torzsalkodásokat. Tágra nyílt szemekkel keresik a papa vagy a mama érintését, ölelését, becéző szavait. Nem értik, miért tűnt el egyik pillanatról a másikra a papa. A létrejött új helyzetet nehezen tudják megemészteni, annál is inkább, mert ekkor még hiányzik a később jellemző önálló gondolkodás.
Számos szülő (valljuk be pedagógus is) értetlenül áll a gyermek váratlan teljesítményromlása, újkeletű dadogása, elveszített szobatisztasága, síróssá vagy éppen verekedőssé vált viselkedése előtt. Hét- és tizennégy éves kor között áll be a legsérülékenyebb korszak. A gyermekek nemritkán a veszekedések, a gyűlölködések szemtanúi, áldozatai. Némelyek kénytelenek elviselni a szülői alkoholizmust, kisiskolás létükre sokszor ők jelentik a szülők támaszát. Nemegyszer rákényszerülnek, hogy szaladjanak orvosi vagy egyéb segítségért. Súlyosan tévednek azok a szülők, akik megfeledkeznek arról a tényről, hogy a gyermek képes különbséget tenni a józan és meggondolt, valamint az ittas és hanyag szülő között. Ennek köszönhetően általában józan ítéletet képesek alkotni az őket körülvevő viszonyokról, elsősorban szüleikről.
Ezek a helyzetek gyakran a felnőttkorba nyúló gyűlöletnek, meg nem bocsátásnak lesznek az alapjai, melyek a szülők heves bírálatához, alkalmanként érzelmi és anyagi zsarolásához is vezetnek. Ugyanakkor tág kaput nyit a deviáns életvezetés számára. Nem véletlen, hogy ezeknek a fiataloknak fokozott nehézséget jelent a kapcsolatépítés, nehezebben nyílnak meg embertársaik felé. Így van ez, amikor barátságról van szó, s akkor még a torzult családképről, az apa- és anyamodellről nem is ejtettünk szót.
Az Egyesült Államok - felismerve a család intézményének semmihez sem fogható jelentőségét - évek óta erkölcsi támogatást nyújt, pénzügyi szerepet vállal a család intézményének megerősítésében, állami szinten és a civil szervezetek erősítésének terén egyaránt. A videós, televíziós pornográfiával vagy a dohányzással szemben mind nagyobb lendülettel lépnek fel. Nem véletlen, hogy az amerikai átlagpolgárok többségében megütközést keltettek a Clinton elnök magánélete körüli események. Nálunk rendkívül visszatetszőnek tűnik, hogy a média előkelő helyet biztosít a család értékeit romboló x-szögű, veszekedésekkel átszőtt szerelmi történeteknek, amelyek állandósítják az összeférhetetlenség, a harag, a házi erőszak légkörét a képernyőn. A Dallas-sorozat végén hozták nyilvánosságra, hogy az alkoholista-szerepet játszó színész élete valóban vakvágányra futott a tényleges alkoholizmus miatt.
Billy Joe Daugherty magyar nyelven is kiadott Erős család című kötetében számos kulcsfontosságú tényezőt emel ki, amelyek a családok széthullásához vezetnek. Ezek egyike, hogy a családtagok kölcsönös mellőzése a kapcsolatok elhidegüléséhez vezet. Modern kifejezéssel azt mondhatnánk: fejleszteni szükséges a kommunikációs képességet. Ez nemcsak a stílust, hanem az egymásra fordított időt, a kapcsolat mélységét is érinti. A problémák pedig nagyon sok esetben itt kezdődnek. Sokan megspórolhatónak vélik azokat a rendkívül értékes együttléteket, amikor a férj és a feleség meg tudja osztani egymással gondolatait. Pedig elfoglalt embereknél ez még azt is megéri, hogy a naptárba bejegyezve elsőbbséget biztosítsunk ennek a programnak. Ugyanis sokkal fontosabb, mint az egyéb szabadidős elfoglaltságok, amelyek ezt helyettesítenék. Időt kell szakítani egymásra. Semmi nem pótolja a szeretet, az elfogadás, az őszinte megértés atmoszféráját. Az őszinte kapcsolatot meghiúsíthatja a másik fél iránti érdeklődés hiánya. Ha tudunk figyelni egymásra, helyes, ha szabadidős programjaink egy részét is közösen tervezzük. Ne csak a főnökeinkkel teniszezzünk, barátainkkal biciklizzünk vagy teázzunk. Kiránduljon, szórakozzon együtt a család. Vonjuk be feleségünket is kedvenc időtöltésünkbe, a feleség pedig szerezzen örömöt azzal, hogy részt vesz férje elfoglaltságaiban, és fordítva.
Sok válás hátterében az húzódik meg, hogy a hibák beismerése elmarad. Ez megeshet a dolog lekicsinyléséből, vagy „elvhű” büszkeségből is. Egyik sem helyes gyakorlat. A formálódó igazságérzettel rendelkező gyermekeket különösen megviseli a hazugság otthoni mindennapi gyakorlata.
A házasság problematikájával nemcsak ma foglalkoznak egyre többen. A Bibliában Jézusnak is feltették a kérdést: mi az oka a válásoknak. Jézus rendkívül egyszerű dolgot nevezett meg: a ti szívetek keménysége miatt van ez így. Ennek ellenkezője pedig a szelíd, lágy szív, amelyben van helye Istennek is, a házastársnak is, a gyermekeknek is, ahonnan nem szorítható ki a szeretet. Sokakat pedig épp a gyermekeikért érzett felelősség ébreszt rá az egyéni erkölcsi megújulás szükségességére.