Vissza a tartalomjegyzékhez

HETEK-ÖSSZEÁLLÍTÁS
Politikai vita a közbiztonságról

Ki kell fizetni a közbiztonság megszilárdítását célzó azonnali és átfogó intézkedések költségeit - szögezte le Kuncze Gábor a közbiztonság helyzetéről zajló vita során. A belügyminiszter 10 milliárd forintos költségvetési támogatást kért a közismerten kritikus anyagi helyzetben levő rendőrség gazdasági stabilizálására.

Medgyessy Péter pénzügyminiszter elutasította és választási kampányfogásnak minősítette az általa irreálisnak és elhamarkodottnak ítélt belügyminiszteri kérést, mondván: Kunczét megviselte a meleg front. Medgyessy nyilatkozatára reagálva Hack Péter SZDSZ-ügyvivő elmondta: a közbiztonság javítása nem oldható meg csupán átszervezésekkel, a szükséges anyagi eszközök biztosítása nélkül lehetetlen a bűnözés visszaszorítása. Hack szerint a belügyminiszter kérése ez esetben valóban kampányfogás - a bűnözés ellen folytatott kampány része. Más szabaddemokrata politikusok a Heteknek úgy nyilatkoztak: nem lenne helyes, ha a miniszterelnök inspirációjára a kormány nem biztosítaná a közbiztonság javításának anyagi feltételeit, csak azért, mert a tárcát SZDSZ-es miniszter vezeti. Ezzel egy időben a kormányfő Tóth Andrást, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárát és Bencze József dandártábornokot bízta meg a kormánynak készülő előterjesztés megalkotásával, amely többek között a miniszterelnöki elképzelésre felállított KBI hatáskörének esetleges kiszélesítésére is javaslatot tesz. Tóth András hangsúlyozta, hogy a Belügyminisztérium szuverenitása a párhuzamos intézkedések érvényesítése mellett nem sérül, és a tárca nem kerül a Miniszterelnöki Hivatal „gyámsága” alá. Ha vita alakulna ki a miniszterelnök által felállított munkacsoport és a BM között, akkor a végső szót a (szocialista többségű) kormány mondja ki. Ezzel szemben Kuncze Gábor úgy nyilatkozott, hogy a bűnügyi hatóságok munkája csak akkor lehet hatékony, ha nem a különálló szervek közötti koordináció köt le feleslegesen energiákat. Az SZDSZ a belügyi tárca szakembereivel egyeztetve büntetőeljárási reformokat tartalmazó közbiztonsági javaslatcsomagot terjesztett a parlament elé. A kormány csütörtöki ülésén elvetette Kuncze Gábor javaslatát, s egyetlen fillért sem adott a rendőrségnek. Boross Péter korábbi belügyminiszter és miniszterelnök, az MDF alelnöke, elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormányfő - a belügyminiszter hatáskörét elvonva - a Miniszterelnöki Hivatalban kívánja koordinálni a bűnüldözést. Boross kijelentette: „Lehet-e eredményeket várni attól a rendőrségtől, amely reálértéken 1994-es költségvetésének 62 százalékát kapja 1998-ban”.

(Háttér: )