Vissza a tartalomjegyzékhez


Sikertelen EU- próbálkozások

Az Európai Unió egyre inkább befolyási övezetének tekinti a világ konfliktussal terhelt régióit, ám kevés sikerrel. A Liberation című francia lap szerint nagyhatalmi ambícióit korlátozza, hogy az Unió saját keretein belül sem képes az ellentéteket megoldani.

HETEK-ÖSSZÁLLÍTÁS

Az elmúlt héten Algériában járt az Európai Parlament küldöttsége, amely olyan bizottság felállítását javasolta, amely kinyomozná az algériai terrorizmus hátországát, a támogató szervezeteket és a támogatások anyagi forrásait. Az EU feltételül kívánta szabni az országban uralkodó állapotok átláthatóvá tételét. Algériai részről az ajánlat fogadtatása nem volt egyértelműen pozitív: Abdelkadir Hadzsar, az algériai nemzetgyűlés külügyi bizottságának elnöke üdvözölte a gesztust, hogy Európa hajlandó tárgyalni a terrorizmusról, ám kereken visszautasította a további beavatkozást, amelyet egy nemzetközi vizsgálóbizottság felállítása jelentene. Hadzsar az európai küldöttekkel folytatott első tárgyalást udvariasan „nagyon termékenynek és előremutatónak” nevezte, de tulajdonképpen nemet mondott az Európai Unió azon próbálkozására, hogy nagyhatalomként lépjen fel az algériai viszály megoldásának ügyében. Az elmúlt héten Európa nemcsak Algériában talált visszautasításra: Jacques Santernek, az Európai Bizottság elnökének közel-keleti útja is lényegében sikertelennek mondható. A próbálkozások azt mutatják, hogy az EU egyre inkább befolyási övezetének igyekszik tekinteni a világ politikai konfliktusokkal terhes térségeit, egyelőre azonban kevés sikerrel. A határozott ambíciókat többek között a belső megosztottság fogja vissza, amely újabban az USA által szorgalmazott iraki katonai csapás lehetőségének megítélésében vált nyilvánvalóvá. Az Unióban - a Liberation című francia baloldali lap szavaival élve - a „klasszikus megosztottság” érvényesül: egyik oldalon az amerikai politikához hű Nagy-Britannia és Németország, a másikon Franciaország, a dél-európai hatalmak, így Olaszország és Spanyolország, illetve Belgium áll szemben a katonai csapás alkalmazásának tervével. A nagyhatalmi ambícióktól fűtött Európai Unió országai a Liberation cikkírója szerint minimális mértékben sem képesek egyeztetni álláspontjukat. Ez a kollektív tehetetlenség megakadályozza, hogy az EU komoly befolyást gyakoroljon a világ fontos eseményeire, amelyhez elengedhetetlen lenne az egység és a nagyobb konfliktuskezelő képesség.