Vissza a tartalomjegyzékhez

KOZMA NAPSUGÁR
Túl minden határon

„A történelmi egyházak biztos alapon állnak ahhoz, hogy a közszolgálati médián keresztül szerepet vállaljanak az ifjúság erkölcsi és világnézeti nevelésében”- mondta Juhász Judit, a Magyar Rádió Rt. alelnöke azon a hét elején megrendezett háromnapos konferencián, amely - immáron harmadszor - a határainkon túli katolikus médiaközpont-vezetők továbbképzését tűzte ki célul.

A Magyar Rádió Rt., a katolikus érdekeltségű „Hogy a fonál meg ne szakadjon” Alapítvány és a Praxis Kiadó az Országos Lelkipásztori Intézetben médiatalálkozót rendezett a határon túli médiaközpontok vezetői és munkatársai részére. „A történelmi egyházak biztos alapon állnak egy olyan médiaháló kialakításához, amely vallási gondolatot és erkölcsi értékrendet közvetít” - hangoztatta Juhász Judit, a közszolgálati rádió alelnöke. Lehet, hogy munkatársaik még nem ismerik a műsorkészítést - mondta -, de „ők nagyon pontosan tudják, hogy mit, miért és kinek akarnak elmondani”. Lukács László, a Magyar Katolikus Püspöki Kar Sajtóirodájának igazgatója előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel „az evangéliumot minden eszközzel hirdetni kell”, ezért egyháza „körömszakadtáig ragaszkodik a közszolgálatinak nevezett médiumokban kijáró műsoridőhöz”. Lukács szerencsétlennek nevezte az 1990. évi vallás- és lelkiismereti szabadságról szóló törvényt, mivel az a tényleges egyházaknak kijáró privilégiumokkal ajándékozta meg az új vallási csoportokat is. Szerinte csak a műsoridőn jelenleg is osztozó felekezetek érdemesek arra, hogy a Magyar Rádióban megjelenjenek. Financiális okok eddig meghiúsították egy katolikus rádióállomás felállítását, noha - mint mondta - a vatikáni szerződésben is benne foglaltatik: ha az egyház közszolgálati feladatot vállal át, akkor „az állam köteles ehhez a pénzforrásokat biztosítani”. Az egyház pedig a rádió közszolgálati szerepét is átvállalja, emiatt van jogalapja arra, hogy az állam az adófizetők pénzéből gondoskodjon a vallási műsorokról. Juhász Judit alelnök hangsúlyozta: csak a történelmi egyházak jöhetnek szóba, ha vallási műsorkészítésről van szó. A közszolgálati sajtó feladataként jelölte meg az egyházi médiaközpontok létrehozását, melyek struktúrájuknál fogva ugyan nem lehetnek világnézetileg semlegesek, de „még mindig jobb az egyház tiszta és őszinte szándékától függni, mint a különböző politikai, gazdasági érdekcsoportoktól, kötődésektől”. Molnár Melinda, a székelyudvarhelyi bázis vezetője lapunknak a jelenséget úgy jellemezte, hogy „mi egyben világi média is vagyunk, esperesi központtal”. A bázisvezető szerint a sikertörténet szépséghibája, hogy az egyházmegyék nem tudnak anyagi fedezetet nyújtani a műsor fejlesztésére. Segítő barátként azonban megmozdult a Magyar Rádió Rt. és a Magyar Televízió Rt., s ígéretet tettek arra, hogy a műsorokon kívül a hazánkban rendezendő egyházi továbbképzéseket is finanszírozni fogják az adófizetők pénzéből.