Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2007/12. 428.o.

Simon Singh: A NAGY BUMM

Fordította: Szécsényi-Nagy Gábor. Park Könyvkiadó, Budapest 2006.

Minden idők legfontosabb tudományos felfedezésének története - szól a könyv alcíme. És, tesszük hozzá, miért is kell tudnunk róla? Mert az Univerzum "kozmikus ősrobbanásban” megvalósult kezdetének fizikai-csillagászati elmélete és azok a megfigyelések, amelyeket a tudományos közvélemény tapasztalati bizonyítékoknak tekint, minden bizonnyal a 20. század nagy összegező vívmányai, amely tényleg megérdemel egy közel 600 oldalas könyvet. Nem is akármilyen könyvet, mert a kötet már megjárta a nyugati könyvpiacokat, és nyilván az ottani sikerek híre győzte meg a kiadót a magyar kiadás szükségességéről vagy üzletéről is.

Először pár mondatot a szerzőről. Simon Singh 1964-ben született Angliában, Cambridge-ben szerezte fizikus oklevelét, a PhD-fokozatot részecskefizikából kapta. A BBC-nél kezdett dolgozni, majd hamarosan sajátos ismeretterjesztőként szerzett hírnevet. Ebben fő szerepet játszott A nagy Fermat-sejtés című könyve, amely témáról 1996-ben dokumentumfilmet is rendezett.

A Nagy Bumm című könyve tulajdonképpen egy zseniális témaválasztás, zseniális hangszerelésű, úgyszólván letehetetlen (hiába 600 oldalas) mű. Témaválasztása azért zseniális, mert a kozmikus ősrobbanás csaknem minden országban - ahova a könyv már eljutott - tabutémát, vagy legalábbis nagy és éles vitát kavaró kérdést boncol. Zseniális a könyv hangszerelése, mert igazából amolyan félig ismeretterjesztő (ponyva), félig (óvatosan válogatott) tudományos- tudománytörténeti fejtegetés, ami kényesen egyensúlyoz a tudományos ismeretközlés igénye és az állandó, mégis regényszerű mese között. Ez az egyensúlyozás irigylésre méltóan sikerült!

Egyedüli gondunk a 142. oldalon van azzal, hogy az angol hajóhad nem 1666-ban, hanem 1588-ban verte meg a spanyol Nagy Armadát, ha ugyanarra a nagy szenzációra gondolunk, mint a szerző. Az „annus mirabilis” - a csodálatos év - amelyben annyi fontos esemény történt, ettől még lehet 1666, mindenek előtt Newton felfedezéseinek (többek között a klasszikus mechanika, optika, gravitáció területén) köszönhetően.

Visszatérve az ősrobbanás elméletének bemutatására, valóban egyetértünk a történeti bevezetővel, meg azzal is, hogy a Nagy Bumm fogalomkörének története - a szó szoros értelmében - mégis Einstein (és persze Friedmann) táguló Univerzumról szóló modelljével kezdődik. Még akkor is, ha előbb Einstein visszatért a statikus univerzummodellre, mert még nem volt komoly csillagászati tapasztalat a táguló Univerzumra. Edwin Hubble kutatásainak bemutatásával folytatja a tárgyalást. Közben lelkiismeretesen kitér arra a modellre is, amellyel Fred Hoyle, Hermann Bondi és Thomas Gold próbálkoztak: az állandó állapotú világmodellre (amelynek kis szépséghibája a folyamatos, bár kicsiny méretű anyagkeletkezés). A szerző részletesen ismerteti Hoyle küzdelmeit az elemek keletkezésének asztrofizikai magyarázatáért, majd azt a csodálatos alkotást, amelyben Willy Fowler és a Burbidge-házaspár közösen megfejtette az elemgyakoriság kozmikus csodáját. Singh bemutatja a Jansky-féle rádiócsillagászat „kirobbanását” (1930 körül), ami elvezetett pár évtized után ahhoz, hogy Arno Penzias és Robert Wilson a Bell Laboratóriumok kürtantennájával 1964-ben kimutathassa a kozmikus háttérsugárzást. A szerző ez után vonja le a következtetést a Nagy Bumm modelljének helyességéről, miközben részletezi a mai napig tartó küzdelmeket a háttérsugárzás intenzitástérképének felvételére, ami már 1992-ben elegendő megbízhatósággal mutatta ki a galaxisok kialakulásának kezdetét. Ehhez el kellett érni azt, hogy az intenzitás ingadozástérképét egyezredszázalékos pontossággal lehessen kimérni! Ezekre az eredményekre alapozva lehet remélni azt, hogy a 21. században hamarosan mód lesz olyan kozmikus űrrepülési programra is, mely lehetőséget nyújt ennél még nagyobb finomságú (!) mérések véghezvitelére is.

A könyv időszerűségét nagyszerűen illusztrálja az a körülmény, hogy 2006-ban a Nagy Bumm kozmológiáját alátámasztó felfedezéséért kapta John C. Mather és George F. Smoot a fizikai Nobel-díjat.

Csak hálásak lehetünk a Park Könyvkiadónak, hogy ezt az aktuális tudományos (ismeretterjesztő) művet a magyar olvasóközönség számára biztosította. Minden elismerésünk Szécsényi-Nagy Gábor doktor gondos és lendületes magyar fordításáért. Örömmel és lelkesen ajánljuk ezt a könyvet a modern csillagászatról - és persze a modern fizikáról - mind kollégáinknak, mind tanítványainknak!

Abonyi Iván