Fizikai Szemle

Tartalomjegyzék

Fizikai szemle 2007/11. 382.o.

VARGA ISTVÁN
1952-2007

fényképVarga Pistát az 1980-as években a KöMaL-ban közölt - a mindennapi életből vett, a gyerekeket érdeklő, őket a logikára, a természettudományok szeretetére nevelő - feladatain keresztül ismertem meg. Abban az időben feladatait Erdélyből küldte.

Azonnal elképzeltem, milyen jók lennének ezek a feladatok a Mikola-, a Vermes- vagy a Fényes-versenyünkben. Írtam neki egy levelet. Vázoltam, hogy az országnak sok fizikust (Renner János, Rátz László, Mikola Sándor, Vermes Miklós stb.) adó, közel félezer éves Líceumból, a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumból keresem, ahol ma is pezsgő a fizikus élet. Kértem arra, hogy lépjen be a feladatokat előállító tanárok közé. Egy héten belül egy egész csomagnyi feladatot kaptam tőle, valamint ígéretet arra, hogy a jövőben is részt vesz a munkánkban.

Rövidesen áttelepült Magyarországra, Békéscsabán kapott állást. A bútorai még a teherautón voltak, amikor vonatra szállt, eljött Sopronba, hogy személyesen megismerje a magyarországi fizikus tehetségápolást. Hosszasan elbeszélgettünk. Haláláig tartó barátságot kötöttünk. Mindhárom versenyünk szervezésébe bekapcsolódott, elméleti és kísérleti feladatai az ország legjobb kis fizikusainak felkészüléséhez járultak hozzá. Önzetlen, szerény, mindig segítőkész egyéniségével, mély szakmai tudásával és egyedülálló kísérletező képességével a fizikus társadalom egyik legértékesebb tagja lett.

Szakmai munkáját több fórumon dicsértem. Voltak, akik azt mondták, hogy könnyű neki, mert tud románul, onnan is tud rengeteg feladatot átültetni. Erre személyes tapasztalatból adódó válaszom volt: egyszer, a kifolyt tintát itatóspapírral töröltem fel. Pista figyelte a tinta felszívódását, majd párolgását. Öt percen belül differenciálegyenletek segítségével leírta és lázasan magyarázni kezdte ennek fizikáját, valamint azt, hogy milyen jó kísérleti feladatot lehet ebből összeállítani. Ilyen embernek nem kellett a feladataihoz romániai szaklapokat tanulmányozni.

Nagyon sok helyre hívták. Mindenüvé elment, mindenütt segített. Erején felül teljesített. Azok közé a szerencsés emberek közé tartozott, akik nem úgy haltak ki a világból, hanem elfogytak, átalakultak a tanulók iránti szeretetté, tudássá, ami az új generációk fejében, szívében él tovább.

Nagy Márton