Fizikai Szemle

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2007/8. 280.o.

Erostyák János, Kürti Jenő, Raics Péter, Sükösd Csaba: FIZIKA III.

Fénytan, relativitáselmélet, atomhéjfizika, magfizika, részecskefizika Szerkesztette Erostyák János és Litz József. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

könyv-címlapA Nemzeti Tankönyvkiadó egyik egyetemi tankönyvsorozatának bizonyos értelemben a záró kötetéhez érkeztünk. Ez a kötet ugyanis a Demény András, Erostyák János, Szabó Gábor, Trócsányi Zoltán készítette Fizika I. (A klasszikus mechanika) és a Litz József által írt Fizika II. (Termodinamika és molekuláris fizika - Elektromosság és mágnesesség) kötetek záró tételének látszik. A sorozat a fizika (tanári, vagy fizikusi) szakot választók számára az első egyetemi évek megalapozó tanulmányait segíti. A hagyományos tantárgyfelosztás szerint ezek a kötetek a kísérleti fizika oktatásának a segítői lehetnek. Az utóbbi évtizedek során az oktatásban az egyik lényeges változás, aminek tanúi vagyunk azzal kapcsolatos, hogy a kísérleti fizika - elméleti fizika hagyományos tantárgyfelosztás inkább átmegy a megalapozó általános fizika és a modern speciális ágazatok fizikája felosztás irányába. (A szóban forgó tankönyvsorozat fő érdeme e felosztás hangszerelése, de a leginkább lenyűgöző tulajdonsága, hogy a referált eredményei a lehető legfrissebbek!) Az elsőként említett irányváltás alapvető oka lehet, hogy - bár a tapasztalatszerzés, a kísérletezés nem veszít jelentőségéből - egyre szűkebbre húzódik az a mező ahol maga a kísérletezés azonnal, a tanulmányoknak már a kezdeti idejében elvégezhető. (Hiszen a klasszikus kísérletek mai, kellő pontosságú, demonstratív végrehajtása olyan modern "gépészeti” hátteret igényel, ami gyakran elrejtheti magát a jelenséget.)

Ebből adódhatnak olyan eltolódások, hogy például a gyenge áramok kimerítő tárgyalása veszít jelentőségéből a tanmenetben, (de fontosságából nem!) hiszen a mikroáramkörök számára is keretet kell biztosítani. A modern atomfizikai-magfizikai kísérletek pedig igaz valójukban be sem mutathatók az oktatás során. A tankönyvírás célnak megfelelő művészete éppen abban érhető tetten, hogy sikerül a demonstráló kísérlet fizikai lényegét kiragadni a megvalósító technikai részletek háttérbe szorításával. Az "általános fizikai” hozzáállás így hamarabb tárja fel a megismerni kívánt tárgykört, és ezzel a megalapozás minőségi folyamatát segíti elő, míg a "hogyan” kérdéssel az időt nem pazarolja. Erre jó példa az elektronspin feltárásának története, ami a spektroszkópiától a statisztikus mechanikáig és a magfizikáig vezet, nem is beszélve a kvantummechanikáról. A kötet - a több szerző ellenére - épp azáltal képes kiforrott szemléletet adni, hogy megmutatja, a bölcs mérséklettel lecsupaszított tények feltárják a természet alapvető törvényszerűségeit, amelyekből nemcsak új eszközök épülhetnek, hanem a való világot híven tükröző megismerés is.

Mindenképpen arról tudósít ez a tankönyvsorozat, hogy a 21. század már (nálunk is) elkezdődött. Csak hálásak lehetünk a kiadónak, a szerzőknek és a szerkesztőknek, hogy modern tankönyvsorozatot adtak a fiatalok kezébe. (Az egyetemistákon kívül, persze, az örökifjú érdeklődő is bátran keresheti a választ a kérdéseire - mert bízvást megtalálja.) Ebben a kötetben az ismeretek a modern optikáig (kb. 200 old.), a relativitáselméleti bevezetőben (kb. 50 old.) az atomhéjfizikai (kb. 70 old.), a magfizikai (kb. 180 old.) ismeretek, valamint a részecskefizikai összefoglaló egészen a neutrínócsillagászatig (kb. 50 old.) megtalálható.

Elismeréssel tartozunk a szerzőknek, szerkesztőknek és a kiadónak ezért a műért. S bár úgy tűnik, a kötet ára borsos 5250,- Ft, mégis jó szívvel ajánlhatjuk minden érdekeltnek ezt a modern tankönyvet.

Abonyi Iván