Fizikai Szemle

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2007/6. 208.o.

Zsúdel László: BIOFIZIKA

Moduláris tankönyvek sorozat, Egészségügyi Szakképzo és Továbbképzo Intézet, 2006

Hosszú ideje okoz gondot az egészségügyi szakképzésben a szükséges szinten megírt biofizika-tankönyv hiánya. A biofizikát a különböző szinteken nagyon eltérő óraszámokban tanítják. Vannak kurzusok, ahol kilenc óra alatt kell valami bevezető tudást nyújtani, és van olyan képzési forma is, ahol két félév jut az orvosi ismereteket alátámasztó fizikai tananyag elsajátítására. Olyan könyvet kell tehát a tanulók kezébe adni, amelyben megtalálható a lényeg, de, ha a részletekre van szükség, az olvasó azokat is megtalálhatja. Zsúdel László munkája erre a problémára nyújt egy lehetséges megoldást.

A biofizika tanítása során a szerző semmilyen ismeretet nem tekint adottnak, minden információt, ami a megértéshez szükséges, igyekszik megadni. Mivel a moduláris tankönyv terjedelme véges, a mellékelt CD által nyújtott majdnem korlátlan lehetőségeket használja fel erre a célra. A tankönyv 110 oldalán található információkat kiegészíti a CD-n található 580 oldalnyi előismeret és a tananyaghoz fűzött részletes magyarázat. A nyomtatott könyv és a CD együtt alkot egy egységet. Vannak teljes fejezetek, amelyek csak a diszken találhatók meg és vannak olyanok, amelyek egy része itt, másik része ott elérhető.

Zsúdel László évtizedek szakmai és pedagógiai tapasztalatait felhasználva tervezte meg a könyv szerkezetét, a fejezetek didaktikai felépítését. Ugyanezeket a didaktikai célokat szolgálja az oldalak nyomtatási képének kialakítása és a tipográfia is.

Az útmutatóból az olvasó is megismerheti a tankönyv szerkezetét, a jelöléseket, az egyes részeket. Minden fejezetet a benne szereplő tudásanyag elsajátításának célja vezet be. A második pontból megtudhatjuk azt, mire leszünk majd képesek, ha megtanultuk. Ebben segít a fogalomgyűjtemény. Az ellenőrzést és a lényeges tudáselemek felidézését szolgálják a kérdések, feladatok. Ismereteink bővítésében szerepe van a hivatkozásoknak és az irodalomjegyzéknek is, amelyben a szerző további olvasnivalókat ajánl, és a tananyaghoz kapcsolódó további információk elérését segíti.

A biofizika tárgyának meghatározásakor a szerző tisztázza a különbséget a biofizika és az orvosi fizika között.

Az első részben a konkrét ismeretek közlése előtt a természettudományos megismerésről és a modellmódszerről olvashatunk általános tudományelméleti bevezetőt. Az első három bevezető jellegű fejezetet követő negyediket tekinthetjük a fizika átismétlésének. Az Alapvető fizikai ismeretek a mechanikából és Az elektromágnesség-tanból című részben a rezgések, a hullámok, az elektrosztatika és az atomfizika szükséges alapjaival ismerkedhet meg az olvasó. Ebben a részben már orvosi fizikai ismeretek is előfordulnak, mint például a hallás fizikája, illetve a radioaktivitás egészségügyi hatásai, a lézerek szerepe a terápiában és a diagnosztikában.

Az ötödik fejezet a bioelektronikával, a jelfeldolgozással, erősítéssel, analóg és digitális jelek átalakításának szerepével foglalkozik. Ezeknek a fogalmaknak az orvosi fizikai használatával a könyv későbbi részeiben találkozhatunk.

Az életfolyamatok biofizikai jelenségeiről szól a könyv hatodik egysége. A biomechanikáról, termodinamikáról, a bioelektromosságról, a transzportfolyamatok részleteiről tanulhatunk belőle.

A további fejezetekben a modern műszerek segítségével működő diagnosztikai és terápiás módszerek elméletébe nyerhetünk betekintést. Az elektromos diagnosztikai módszerek, a röntgensugárzás keletkezése, fajtái és használata mellett a modern nukleáris orvosi technikák és a számítógéppel létrehozott tomográfiás képalkotás lehetőségeivel is megismerkedhetünk. Nem marad ki a környezeti biofizika és a fizioterápia- fizikoterápia témaköre sem.

A stílus szakszerű, tömör és lényegre törő. A terjedelmi okok miatt sok minden kimaradt a nyomtatott verzióból, de a CD-mellékletből minden hiányzó információt megszerezhetünk. A bevezetőben felvázolt felépítés feszes szerkezetbe foglalja a könyvet.

A szerző nem feledkezik meg a tananyag tudománytörténeti kontextusba helyezéséről sem. Bőséges képanyag, tudósok rövid életrajza színesíti a könyvet, és a CD terjedelmi lehetőségeit kihasználva további színes képekkel és ábrákkal teszi szemléletesebbé.

Néhány apróság, amin javítani kellene a következő kiadásban: a fogalomgyűjtemény lehetne kicsit következetesebb. Néha kicsit esetlegesnek tűnik, hogy mely fogalmak vannak a fejezet elé kiemelve és melyek vannak csak a szövegben definiálva. Néhány ábrán a feliratok összekeveredtek, például a 33. oldalon a színképek megnevezése felcserélődött.

Zsúdel László egy sokféleképpen használható tankönyvet ad az olvasók kezébe. A kötelező iskolai tananyagon túl a könyv önképzésre is alkalmas, el lehet tenni és később utánanézni részletesebben a dolgoknak. A biofizikát tanító tanár is elegendő ismeretet találhat benne ahhoz, hogy több szinten fel tudjon készülni az órákra, pluszt adhasson az érdeklődő tanulóknak, vagy információkhoz segíthesse a lemaradókat. Középiskolában biofizikát oktató tanárként kollégának, diáknak, érdeklődőnek egyaránt melegen ajánlom.

Ujvári Sándor