Fizikai Szemle borítólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2006/08. 282.o.

Zátonyi Sándor: FIZIKAI KÍSÉRLETEK KÖRNYEZETÜNK TÁRGYAIVAL
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.

A körülöttünk lévő világ felfedezése, megismerése révén egy olyan kincs birtokába juthatunk, amely - válasszunk bármely szakmát, foglalkozást - sikeressé tehet. A helyes természettudományos világkép kialakításában segítségünkre lehet az iskolában egy jól felépített pedagógiai program, a médiumokban egy jó ismeretterjesztő. Ezt a felfedezést, megismerést egyre kevésbé kapjuk meg a közoktatásban, "köszönhetően" a természettudományok háttérbe szorulásának. Sajnos, nem jobb a helyzet a médiumok háza táján sem.

De nem ezt a súlyos helyzetet szeretném elemezni, hanem egy jó hírt szeretnék megosztani. Javaslom, fedezzünk fel mi magunk mindent! Ha ezt az, egyébként rögösebb, utat választjuk, akkor támaszkodhatunk a Nemzeti Tankönyvkiadó most megjelent könyvére, amely nem a tanítást teszi közvetlen céljává. Elsődleges feladatául - építve az önállóságra - az olvasó irányítását tűzte ki. Elindítani a megismerés útján, észrevétlenül átadni a tudományos módszert, a figyelmet a jelenségekre irányítani. A megfigyelendők és a tennivalók leírása mellett kérdések megfogalmazásával segíti a gyakorlatlan kezdőt. A természet megismerését elkezdeni az általános iskolában, lehetőleg már az alsóbb osztályokban kell. Aki ebben a korban megérzi a kísérletezés örömét, nem sok gondja lesz a természettudományokkal tanulmányai során. Ennek a korosztálynak sajátossága, hogy figyelmét még csak rövid időre lehet igénybe venni. A kísérletek beszerzésére, kivitelezésére, elvégzésére csak rövid időt lehet tervezni. Építeni kell a játékosságra.

Mindezeknek az elvárásoknak maradéktalanul megfelel Zátonyi Sándor: Fizikai kísérletek környezetünk tárgyaival című könyve. A könyv előszavában a szerző könyvét a 9-14 éves korosztálynak ajánlja. Én továbbmegyek, és nem csak a kisiskolásoknak és felsőtagozatosoknak ajánlom e könyvet. Azok a szülők, akik nem szeretnék, hogy kísérletek nélkül tanuljon gyermekük fizikát, sok ötletet meríthetnek belőle. Ha egy szülő gyermekével együtt végzi el a könyvben leírt kísérleteket, az ismeretei felfrissítése mellett a természettudományok területén kívül eső élményhez is juthat - tapasztalhatja egyfajta kohéziós erő növekedését családján belül.

A kísérleteket konyhai eszközökkel, gyermekjátékokkal, számítógép-alkatrészekkel, esetleg egy marék száraz babbal végezhetjük el, csupa olyan, a legtöbbször otthon készen megtalálható eszközzel, amelyek látszólag nem fizikai kísérleti eszközök, és nem "szertárszagúak". Kísérletezés után nem kapjuk készen a törvényszerűségeket, képleteket, nem vonja le a könyv a tanulságokat sem. Egy más módszert választott a szerző: feltesz egy-egy gondolkodtató, fejtörő kérdést. Fogalmazódjanak meg a válaszok annak a fejében, aki mindezeket most tapasztalta. A kísérleteket tizenöt témakörből választotta a szerző, amelyek végigvezetnek a klasszikus fizikán.

A víz és buborék a mérlegen című kísérlet egyszerűségével és eredetiségével annyira megragadott, hogy azonnal elvonultam a konyhába, és családom bevonásával, a tikkasztó nyári kánikulában feláldozva az utolsó palack ásványvizet, én magam is elvégeztem. A napelemekkel, a termoelemekkel, diódákkal és a világítódiódákkal való ismerkedés, ismertetés példaértékű, mert egyetlen felesleges szakkifejezés sem szerepel benne - amit a gyermek ebben a korban csak bebiflázni képes, megérteni nem. Mégis, szinte minden általános iskolában megtanítható tulajdonságra fény derül.

A könyv tartalmával összhangban van a kivitelezése. Kézbe véve a könyvet szép fényképeket, kedves, tartalomhoz és a korosztályhoz illő grafikát találunk. A könyv mérete is mentes a kompromisszumoktól, ennek köszönhetően nem zsúfolt és nem indokolatlanul szellős. Az ízléses tipográfia és a jóminőségű papír mindezek mellé esztétikai élményt is nyújt. Összefoglalva: nagyon igényes tartalmú és kivitelű a könyv. A kötetet adhatjuk, ajánlhatjuk ajándékként is. Olvasóinak, követőinek ahhoz hasonlóan meghatározó olvasmányélménnyé válhat, mint Öveges József, vagy Sztrókay Kálmán kísérletezni tanító könyvei.

Härtlein Károly