Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2004/5.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGYŰLÉSE

A Magyar Tudományos Akadémia 2004. május 3-án és 4-én tartotta évi rendes közgyűlését, amely Vizi E. Szilveszternek, az MTA elnökének megnyitó szavaival vette kezdetét. A közgyűlésen részt vett Mádl Ferenc köztársasági elnök, Hiller István, a nemzeti kulturális örökség minisztere, Holló András, az Alkotmánybíróság elnöke, továbbá Jürgen Mittelstrass, az Academia Europaea és Heinrich Nöth, a bajor akadémia elnöke.

Az MTA közgyűlése elfogadta a 2004. május 4-én Kroó Norbert MTA főtitkár előadásában elhangzott Főtitkári beszámolót, melyhez írásos kiegészítés olvasható az MTA honlapján.

2004. évi Akadémiai Díjak

A 2004. évi Akadémiai Aranyérmet HALÁSZ BÉLA, a Semmelweis Egyetem II. Számú Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete egyetemi tanára kapta nemzetközileg elismert, eredményes kutatómunkásságáért, több évtizedes tudományszervezői és tudománypolitikai tevékenységéért.

A tudomány társadalmi elismertsége érdekében kifejtett tevékenységet jutalmazó Wahrmann Mór-érmet a Magyar Távközlési Rt.-nek - STRAUB ELEK elnök-vezérigazgatónak, PÁSZTORY TAMÁS vezérigazgató-helyettesnek és SALLAI LÁSZLÓ oktatási igazgatónak - adományozták.

A határainkon túl élő magyar tudósoknak szánt Arany János-díjat 2004-ben az MTA közgyűlése alkalmából FARAGÓ JÓZSEF néprajzos és NAGY LÁSZLÓ fizikus erdélyi, valamint CSERNICSKÓ ISTVÁN nyelvész kárpátaljai tudós vehette át.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2004-ben - többek között - Akadémiai Díjban részesítette SARKADI LÁSZLÓt, a fizikai tudomány doktorát, az MTA Atommagkutató Intézetének tudományos osztályvezetőjét.

Akadémiai Újságírói Díjjal tüntették ki CSONKA ERZSÉBETet, a Duna Televízió főszerkesztőjét, GÓZON ÁKOSt, a Magyar Rádió vezető szerkesztőjét és HOVANECZ LÁSZLÓt, a Népszabadság kulturális rovatának főmunkatársát.

A Magyar Tudományos Akadémia új tagjai

A Műszaki Tudományok (VI.) Osztálya új rendes tagja lett

ÁDÁM JÓZSEF, a BME Építőmérnöki Kara Általános- és Felsőgeodézia Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, a Kar tudományos és továbbképzési dékánhelyettese, az MTA-BME Fizikai Geodézia és Geodinamikai Kutatócsoportjának vezetője.

A Fizikai Tudományok (XI.) Osztálya új rendes tagjává vált

HORVÁTH ZOLTÁN, az ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszéke egyetemi tanára, a Fizikai Tudományok Osztályának elnöke, vezetője az ELTE Fizikai Doktori Iskolának, tagja az MTA Elnökségének;

NÉMETH JUDIT, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke;

ORMOS PÁL, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetének Széchenyi-díjas igazgatója;

PÁLINKÁS JÓZSEF, a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 1998-2001 között OM politikai államtitkár, 2001-2002 között oktatásügyi miniszter.

Műszaki Tudományok Osztálya új levelező tagjai:

DOMOKOS GÁBOR, a BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, valamint a Cornell Egyetem Elméleti és Alkalmazott Mechanika Tanszék c. egyetemi tanára;

KURUTZNÉ KOVÁCS MÁRTA, a BME Építőmérnöki Kara Tartószerkezetek Mechanikája Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára;

ROÓSZ ANDRÁS, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, tanszékvezetője, az MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport vezetője;

SZÉKELY VLADIMIR, a BME Elektronikus Eszközök Tanszéke egyetemi tanára, tanszékvezetője.

Fizikai Tudományok Osztálya új levelező tagjai:

LOVAS REZSŐ, az MTA Atommagkutató Intézete igazgatója, az MTA Magfizikai Bizottsága elnöke, az AKVT társelnöke, az Európai Fizikai Társulat Magfizikai Szakbizottsága és a Nuclear Physics News International Szerkesztőbizottsága tagja;

RÁCZ ZOLTÁN, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport tudományos tanácsadója;

SZABÓ GÁBOR, a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék egyetemi tanára, 2000-2002 között az OM Kutatás-Fejlesztési helyettes államtitkára, az MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottságának elnöke, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára;

VINCZE IMRE, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, az ELTE egyetemi tanára.

A Magyar Tudományos Akadémia VI. és XI. Osztálya új külső tagjai:

SIMONYI CHARLES, Stanford University, a National Academy of Engineering tagja, USA

BARABÁSI ALBERT-LÁSZLÓ, tanszékvezető, University of Notre Dame, USA

CSERNAI LÁSZLÓ PÁL, Bergeni Egyetem Elméleti és Számítástechnikai Fizikai Szekció elnöke, Norvégia

HAJDU JÁNOS, professor emeritus, Universität zu Köln, Institut für Theroretische Physik, Németország

RIBÁR BÉLA, professor emeritus, Újvidéki Egyetem, Szerbia-Montenegro

A Magyar Tudományos Akadémia X. Osztálya új tiszteleti tagja: LÜHR, HERMANN, egyetemi tanár, Braunsehweigi Műszaki Egyetem Geofizikai Tanszéke, Németország

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának tagjaivá választották 2004. május 4-én Csikor Ferencet, a fizikai tudomány doktorát (ELTE), Szabó Gábort, az MTA lev. tagját (SZE), a Tanács póttagjává választották Horváth Zalánt, az MTA r. tagját, osztályelnököt (ELTE).

<>

Az MTA 2004. májusi közgyűléséhez kapcsolódóan az egyes tudományos osztályok további tudományos ülésszakokat rendeztek és folytatólagosan rendeznek május hónap folyamán.

A Fizikai Tudományok Osztálya május 5-én A fizika fejlődési irányai címmel rendezett ülésszakot. Ezen Horváth Zalán osztályelnök átadta a 2004. évi Fizikai Díjakat. A Fizikai Tudományok Osztályának Csillagászati és Űrfizikai Bizottsága május 6-án Magyar csillagászat és űrfizika a XXI. században címmel tartott tudományos ülésszakot. A Fizikai Tudományok Osztályának Szilárdtestfizikai Bizottsága pedig május 17-én tart tudományos ülést Szilárdtestkutatás és fizikai anyagtudomány 2004 - Nanofizika címmel.

A Műszaki Tudományok Osztálya május 7-én Az anyagok tudománya és technológiája címmel rendezett tudományos ülésszakot.