2003. október
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

  • The topical CERN issue of our Journal (D. Horváth, J. Zimányi)
  • Hungary's association with CERN (J. Zimányi)
  • E. Nagy, J. Tóth, L. Urbán: The Hungarian participation in the European Muon and L3 Collaborations
  • Hidas Pál: Mezonspektroszkópia a Crystal Barrel-detektorral
  • P. Hidas: Meson spectroscopy with the Crystal Barrel detector
  • Horváth Dezső: Higgs-bozonok keresése az OPAL-együttműködésben
  • D. Horváth: The OPAL Collaboration and the search for Higgs bozons
  • Siklér Ferenc: Hadronfizika az NA49-kísérletnél
  • F. Siklér: The NA49 experiment and hadron physics
  • Láng László, 1921-2003 (Horváth Gábor)
  • L. Láng, 1921-2003 (G. Horváth)
VÉLEMÉNYEK
  • Megjegyzések a Teller-nekrológhoz (Jéki László)
OPINIONS
  • The Teller obituary - some remarks (L. Jéki)
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
  • T. Nagy: Special CERN-courses for teachers
  • The Öveges József Physics Competition - Győr, 2003 (J. Berkes)
ESEMÉNYEK EVENTS
  • J. Gyulai 70 years old
  • The Congress XXI. of the Hungarian Biophysical Society
  • Kovács László: A magdeburgi féltekék
  • L. Kovács:The Magdeburg hemispheres
  • Ferenczi-díjak
  • Ferenczi-awards
NÉGYSZÖGLETES KERÉK PROBLEMS
KÖNYVESPOLC
BOOKS