Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2001/2. 67.o.

TUDOMÁNY ÉS TÁRSADALOM
A 3. Fizikus Világkongresszus állásfoglalása

  1. A fizikának alapvető szerepe van a világ megértésében: választ ad olyan legalapvetőbb kérdésekre, mint az anyag szerkezete, az anyagok tulajdonságai, Univerzumunk születése és sorsa, az élet születése bolygónkon. Hozzájárul ahhoz, hogy megértsük környezetünket, az ember helyét a természetben. Ezért a fizika kultúránk sarkköve, következésképp alapvető szerepet kell játszania a nevelésben is.
  2. A fizika eddig is a műszaki és gazdasági fejlődés motorja volt - akár közvetlenül, akár elengedhetetlen alapvetésként olyan más tudományok számára, mint az orvostudomány, biológia, kémia, geológia és a mérnöki szakmák. A 21. században a legfontosabb kutatandó problémák közé tartozik majd az éghajlat-változás, új energiaforrások, energiatárolás, új anyagok, információtechnika, közlekedés és szállítás, egészség és környezet. E területeken tudományos siker és műszaki megvalósítás feltétele a biztos fizikai alaptudás.
  3. Az időskála, amely az iskolai fizikatanítással kezdődik, eljut a sikeres kutatásig, végül pedig piacra kerülő találmányokhoz vezet, globális léptékben befolyásolván a gazdaságot és kultúrát, gyakran évtizedekre terjed ki.

Mindezt tudva, a világ negyvennél több fizikai társaságának elnökei és képviselői egyhangúan a következő határozatot hozták:

Globális gazdasági és kulturális jólétet kell biztosítani, amihez magas színvonalú közoktatásra, kellő számú jól kvalifikált kutatóra, speciálisan fizikusra és mérnökre van szükség. Hogy ezt a célt megvalósítsuk,
- fokoznunk kell a társadalom fizika-tudatosságát, a fizika gazdasági szükségességének és nevelési fontosságának megértését;
- úgy kell alakítani az iskolai tanterveket, hogy azok a kellő helyet és súlyt biztosítsák a természettudomány, ezen belül a fizika részére; mégpedig nem csupán a leendő természetkutatók számára, hanem más területek dolgozói és szakemberei számára is, beleértve a politikai döntéshozókat;
- növelni kell a fizikushallgatók számát, hogy kielégítsék a kutatóintézetek, ipar, iskolahálózat igényeit, hiszen a hivatásos fizikusoknál fenyegető hiány komolyan veszélyeztetheti a világ gazdasági fölemelkedését;
- az iskolákban, egyetemeken, iparban, közigazgatásban javítani kell a fizikus-hivatás vonzerejét a fizetések megfelelő alakításával;
- minden szinten szorgalmazni kell a fizikusok nemzetközi cseréjét, e programok kialakításánál azonban ügyelni kell arra, hogy az ne eredményezzen agyelszívást szegényebb országoktól a gazdagok felé.

E célok eléréséhez szükség van ugyan politikai és pénzügyi támogatásra, de meg vagyunk győződve, hogy ilyen befektetés ma ragyogóan meg fog térülni holnap.

A fizikai társaságoknak, fizikai intézeteknek, egyetemeknek, kutatófizikusoknak és fizikatanároknak nagyon fontos a szerepe. Akik jelen határozatot elfogadták, meg vannak győződve, hogy megfelelnek az elvárásnak és kötelességként vállalják, hogy
- a laboratóriumokat megnyitják az iskolák tanárai és diákjai előtt,
- laboratóriumaik figyelnek az ipar igényeire is,
- laboratóriumaikban szívesen fogadják az érdeklődő közönséget,
- meghívják a politikusokat laboratóriumaikba,
- meghívják a közvélemény-alakítókat, újságírókat, rádió- és tv-riportereket,
- meghívják a fiatalokat és szüleiket, - maguk is elmennek az iskolákba,
- elmennek a tanárképző és tanártovábbképző intézményeikbe,
- és szólnak a társadalomhoz.

Elfogadták Albánia, Anglia, Ausztria, Botswana, Bulgária, Chile, Costa Rica, Dánia, Dominika, Egyesült Államok, Európa, Észtország, Febéroroszország, Finnország, Franciaország, Ghana, Hollandia, Horvátország, India, Japán, Jugoszlávia, Kanada, Kenya, Kína, Kuba, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Mexikó, Nepál, Németország, Oroszország, Pakisztán, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szaúd-Arábia, Szlovákia, Thaiföld, Törökország, Uganda, Új-Zéland, Ukrajna, Zambia, Zimbabwe fizikai társaságainak képviselői.

______________________

A Világ Fizikai Társulatainak 3. Kongresszusát december 11. és 16. között tartották Berlinben. Az időpont kiválasztását motiválta, hogy Max Planck 1900. december 14-én jelentette be a Német Fizikai Társaság ülésén: a hőmérsékleti sugárzás színképe csak = hv energiakvantumok feltételezése árán magyarázható. (Ezzel a témával foglalkozik számunk első írása.) A kongresszuson képviseltette magát az Eötvös Loránd Fizikai Társulat is. Tervek szerint a 4. Fizikus Világkongresszust 2005-ben tartják Svájcban, a relatlvitáselmélet centenáriumán.