Thali K. urnak a csatára vonatkozó, hallomásból meritett egyes adatait megczáfolja egy, e napokban vett és szemtanutól irt levél, mely azonban annak Petőfi halálára vonatkozó adatait érintetlen hagyja. Közelebb adandjuk. Szerk.