A gyalui vár korunkban gróf Bánffy Dénesre szállván, 1839-ben a gróf egy istálló alapját akarván megvetni, munka közben egyik munkás csákánya egy lyukba sülyed, tovább bontják s üregre találnak, mellyben egy koporsó vala, és abban főnélküli két csontváz; bár mennyit kutatták, a főkre sehol se találtak, a kéz és lábszárakon lánczok valának. A magyarka darabok még megvoltak, jelesen a sujtás és sinórok jobb része épségben volt. A magyarka finom kázmér, selyem béléssel, s a bélés csaknem egészen ép; a finom fekete bársony mellények és gombok szintén épségben. – A csontok visszahelyheztettek; a lánczok, magyarka- és mellénymaradványok egy skatulyában 1850-ig Gyaluban tartattak, s akkor Kolozsvárra a gróf és báró Bánffy család archivumába vitettek. Semmi kétség nincs benne, hogy e reliquiák a Kendi Ferencz és Bornemiszsza János maradványi, mellynek harmadfél százados sötét üregökből korunkban hozattak napfényre, mellynek tudomására gyalui lelkész Kónya András barátom által juték.                    H. F.