Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 5. szám · / · Figyelő · / · Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle

Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle
A Tamás-galéria kiállítása

A Tamás-galériában Gömöri-Raidl Ida és Faber Gabriella képei között inkább a vízfestmények tetszettek. Különösen Gömöri-Raidl Ida aquarelljei, amelyek Bornemissza Géza modorára emlékeztetnek.

A harmadik kiállító Mikus Sándor, a fiatal szobrászgárdának legjava tehetségei közé számítható. Szoptatóasszony-a - legjobb alkotása eddigi művei között - az idei művészeti évad kiemelkedő alkotásainak egyike. Minden ízében egyszerű, teljesen átérzett, szobrászilag zárt kompozíció, amely mélyen bevésődik a szemlélő emlékezetébe. Meleg bensőséget sugároz, meghatóan átszellemült, a valóság lényegének erőteljes elvonatkoztatása. Körvonalai minden nézetből nemesen kiegyensúlyozottak és tetszetősek, de nem a rutin ügyes gördülékenységét, hanem az átérzett alkotás benső harmóniáját hirdetik. - Kitűnőek Mikus kisméretű bronzszobrai is. Egyszerre finomak és erőteljesek. De a művész jövője szempontjából inkább érdekeltek a nagyobb méretűek, mert megmutatták, hogy alkotójuk útban van az igazi szobrászi monumentalitás felé.