Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 5. szám · / · Illyés Gyula: Bevezető egy kiáltványhoz

Illyés Gyula: Bevezető egy kiáltványhoz [+]
Kiknek szól ez a könyv?

Így akarok most számot adni.

Csakis a szegény parasztoknak. Aki csak egy ostorosgyereknek azt mondhatja: lódulj, ha az én kenyerem eszed, az úgy olvassa ezeket a sorokat, hogy én meg az ő fejére olvasok egyet-mást. A kétkezieknek, a nincsteleneknek és a más hátán élő többi szegénynek akarom leróni hálámat. Irodalmi nyelvünk már csak gúnyosan emlegeti ezt a szót: atyafi. Tágabb értelemben testvért jelent, valami ősibb atya fiait. Hozzátok szólok, atyámfiai, közületek való vagyok. Amit eddig elmondtam, bevezetőül ennek igazolására mondtam el. Hozzátok érkeznék meg tapasztalataimmal. Tenyeremben nincs pénz, elköltöttem, de tele van meleg kézfogással, azokkal a régiekkel, azok kamataival. Először is ezt szeretném szétosztani.

 

[+] A szerző «Csizma az asztalon» c. új könyvéhez.