Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 5. szám · / · Rónay György: Forradalom vagy klasszicizmus

Rónay György: Forradalom vagy klasszicizmus
(Jegyzetek a regényről)
4.

S az olvasó? Az olvasó, sokszázoldalas, film-életszerű regénnyel a hóna alatt, még nem tudja, amit az avatottak és a választottak már tudnak: hogy nem a Föld forog a Nap körül és nem is a Nap forog a Föld körül; mindnyájan önmagunk körül és önmagunkban forgunk, napjainkkal és csillagködeinkkel...