Nyugat · / · 1940 · / · 1940. 11. szám

Jankovich Ferenc: A nyugtalanság éneke

Egy este, tikkadt fényü ég alatt
mendegéltem, mindentől elhagyottan,
úntam az égen a csillagokat -
az életemmel aznap szakitottam.

Mint hal a tóban, füst a légben, mentem -
a Krisztinában égbeszurt torony
mutatta bölcsen, milyen semmi lettem:
a tüz egéből földre hullt korom.

Mint hal a tóban, füst a légben, mentem -
vagy mint az égből kerengő szirom...
Tisztán éreztem, nem gurulna szebben
egy rezzenő göröngy a friss siron.

A templom előtt fejem lehajtottam -
sóhajtás mosta ajkam, egy tünő
angyal éppen repült az égbe, tudtam:
hogy keble van és rózsás képü nő.

És gondolatban elnéztem a golyvás
galambokat a szentek vállain -
bajuszként simult egy borus mosolygás
ajkam köré - fehér galambra rim...

Az eget távol érckutyák ugatták,
orromba rossz szagot hozott a szél -
kivetett velőcsomók, havas vatták
gurultak - s fröccsent Prágában a vér...

Agyamban egy vers füstölt tüzre vetve
akár ha tömjént emészt a parázs -
és sóhaj füstje lett belőle: messze,
égbe csavarodó fohászkodás.

*

Istenem, már nem ugy irok, mint régen!
A kin megőrölt és a szenvedély
magasba vert, mint port a szél, merészen
és széjjelmorzsolt, mint a port a szél.

Istenem, már mint a rossz ruha bomlok:
lengő fehér rongyok a lelkemen -
elszórta lángsugarait e homlok,
rémségek árnyéka kólint fejen.

Gondfürtök árva érlelője, költő,
már alig birom el a verseket -
és elfonnyadok, mint egy biling szöllő, -
akit a gazda keze felkötött.

Már csak a puszta szemlélet vigasztal:
az égi fényhasábok, a szinek,
egy lábaival égnek álló asztal,
a mindenségben pilledő szemek -

A Vár fölött a hold pirosló szarva,
felvont szemöldök, sarló is lehet -
mellbimbó egy fátyollal letakarva,
gyöngy harapás, egy rúzsos csók helye -

A pásztás fényü lég, mely ugy dereng
néha, mint a szín borban úszó fátyol -
eső után a föld arcára kent
azurszin ég, melyben egy tündér táncol...

*

Mint függönyt, szétvontam az éjszakát:
kábult fejem kidugtam, visszakaptam.
Vártam, mert ottkünt zajlott a világ,
vártam, hogy végre meghasad alattam

S a nap a ködöt éhesen fölissza,
mezitlen repülőgép sustorog
a fény levében - s a tépett kulissza:
az ég a ködrongyokkal meglobog

S zeng a világ, mosoly hasitja ajkát
s a békeszárnyu szél fuvallatán
a költő tiszta szóra nyitja ajkát -
és tanul a világ egy balladán

Hogy visszavonja karmait a rútság
a föld husából és a vájt sebek
beforradoznak - dögvész, háborúság:
kotródnak mind az uszitott ebek

Hogy fölragyog talán az ember arca,
ha szemeiben maradt még sugár,
hogy a jóság fohászát elsóhajtsa
kiköpve szájából a vért s a sárt...

*

Ó, meddő lelkesedés, játszi ábránd...
Világ, világ a csillagok alatt!
Elhagytak álmaid, letép s tovább ránt
költőid lantjáról az indulat.

Elhagy a méla Isten is, szent arcát
félre forditva - Tegnap a süket
rabszolgák tizkörmükkel kikaparták
a sirból a szabadsághősöket.

Sürü eső jött, hajlongva seperte
a temetőt, mind sárrá lett a test:
s szétözönlött, mint az ég rozsdás üszke -
Hová lettek a hősök? ne keresd...

Csordogáltak ők már az uti sárban,
rájuk az égről fénykosár terült -
s mint hosszu lábszárcsontok egy kosárban:
nagy sugarak küllőzték át az ürt.

S dördült a menny s a fény az égi, roppant
torokban orgonált, megannyi kürt -
s hullt az eső - talán a nagy torokban
a bánat fényes nyála összegyült?

Ődöngtem arra, hátán vitt a bánat,
legelészve megállt imitt-amott
s ki szolga földben nem leltem hazámat:
most égre forditottam arcomat.

Ott szállt a tünemény, az égi sárkány:
a Szabadság bólongva szállt tova -
S feltünt a táj fölött az égi márvány
piros-fehér-zöld ékü oszlopa...

*

Ezért a régi, tikkadt fényü estén
gondoltam: boldog, aki nem beszél.
Ha tudnám, hol a sirom, megkeresném...
Óh, mért nem fuj el engem is a szél?

Inkább a vad szelekhez és a fákhoz,
füsthöz kiáltanék, mely égbe visz!
Semmi közöm az itt muló világhoz -
az utolsó szál, elszakadt az is...

És megindultam, nyugtomat keresvén,
és mendegéltem, hányt-vert a sohaj,
menekültem a bársony szőrü estén,
sarkamat verte távoli zsivaj.

S zugva mögöttem hat hónapja füstölt
a felgyujtott világ, - fekete mén:
a bánatom vitt, szikrát fujva prüszkölt
s kidőlt... Igy értem a világ fölé:

Szembe veled, elillanó Szabadság,
- óh, szemfényvesztő, égbolti alak! -
kit körültáncol esztelen a vadság -
kit csonka szájjal kiáltoztalak.