Nyugat · / · 1940 · / · 1940. 7. szám

A NYUGAT HÍREI

Dr. Hoffmann Edith: Petrus Paulus Rubens és Illés Endre: Harc a nagyúrral c. tanulmányai, melyeket e számunkban közlünk, a Rádióban is elhangzottak.