Nyugat · / · 1940 · / · 1940. 7. szám · / · Schöpflin Aladár: Asszonyok költőkre emlékeznek

Schöpflin Aladár: Asszonyok költőkre emlékeznek [+]
Illyés Gyula: EGY MEGJEGYZÉST,

egy helyesbítést én is szeretnék fűzni József Jolán könyvéhez. Egyik versemet azzal idézi, hogy annak két szakasza József Attila egyik versére volt válasz. Ezt a mendemondát, melyet azóta már «költő-párbaj» címen is hallottam emlegetni, akkoriban egy boulevard-lap pletyka-rovata röpítette fel, teljesen önkényesen. Véget kell vetnem neki. Hogy versírás közben az író kire gondol, annak megállapítására egyedül az író illetékes. Az idézett szakasz írása közben - melyet már a méltatlan mendemonda rossz emléke miatt is később töröltem - nem József Attilára gondoltam. (Az ő «Egy költőre» című verse, az 1937-ben írt, rám vonatkozik, de indító oka más. A könyvben ezen kívül is van néhány - a mű lényegét és értékét nem érintő - félreértés vagy félremagyarázás. József Attilával a legmeghittebb órákat például 1933-ban töltöttem együtt s utolsó szárszói útja előestéjén.)

 

[+] Dénes Zsófia: Élet helyett órák. Egy fejezet Ady Endre életéből. - Pantheon. - József Jolán: József Attila élete. - Cserépfalvi.