Nyugat · / · 1940 · / · 1940. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle

Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle
A felvidéki festők és szobrászok kiállítása

Már a kassai nemzeti kiállításon örömmel találkoztunk a Felvidék magyar képzőművészeinek munkásságával. Külön bemutatkozásuk a Nemzeti Szalonban még kedvezőbb képet adott róluk. Túlnyomó részben a postexpresszionizmus stílustörekvéseinek szolgálatában állanak. Kiállításuk friss és jó színvonalú. Meglepően kiemelkedő tehetségeket nem találtunk, de van néhány művésze, aki ezentúl alkalmasint számottevő jelensége lesz a magyar művészetnek. Valami különleges, a csonkamagyarországitól eltérő együttessé nem alakulnak, legfeljebb ugyanazt a naturalizmustól való távolodást képviselik, mint a főváros köré csoportosuló művészet. A festők között Jassuch Antal a legérdekesebb, aki már a kassai kiállításon is feltünt. De Koczka András, Hanák Károly, Nagy Márton és Prohászka István festményeire is vissza fog emlékezni a látogató. Harmos Károly változatos és nagyigényú grafikai alkotásai is figyelemreméltók voltak, nem különben Csicsátka Ottokárnak és Berecz Sándornak szoborművei. Mindez azonban talán kevés ahhoz, amit a katalógus előszava jósol: «hogy a felvidéki művészek hazatérése szellemi életünk új arculatának kialakításánál azt lényegében fogja átalakítani».