Nyugat · / · 1940 · / · 1940. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle

Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle
Vaszary János emlékkiállítása

Gróf Teleki-Almásyi Éva művészeti intézete Vaszary János emlékkiállítását mutatta be. Az összeválogatást és rendezést Petrovics Elek végezte. Neki köszönhető, hogy Vaszary művészetének legértékesebb termékeit láthattuk.

Vaszary távozásakor részletes áttekintést próbáltunk adni művészetéről. Ez a kiállítás is megerősít akkor hangoztatott ama meggyőződésünkben, hogy munkásságának legértékesebb kora az expresszív naturalizmus volt. Ebből az időből meglepő festményeit láthattuk. Lobogó temperamentummal festett, harsogó képek ezek, a színek hatalmas égését kevés festő tudta ekkora erővel vászonra vetni. Fiatalságának Bastien-Lepage befolyása alatt álló kifejezésmódját is jól megfigyelhettük néhány finom festményen. De élete utolsó tíz esztendejének teljesítményei, amelyek az intézet nagy termét töltötték be, itt sem vetekedhettek a világháborút követő tíz év alkotásaival. Külön meg kell azonban említeni biztoskezű, kevéssel is pompásan ábrázoló, erőteljes rajzait.