Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 11. szám · / · FIGYELŐ

Elek Artúr: IL FIGLIO DI VIRGILIO TIMAR
Babits Mihály regénye olaszul

A milánói Corbaccio kiadócég "Corvi" című könyvsorozatában, amely külsejével az Albatros kiadványaira emlékeztet, jelent meg Babits Timár Virgilje. Fordítója, Nelly Vucetich neve írásának tanúsága szerint alighanem fiumei olasz. Nyelvünket mindenesetre jól megtanulta, Babits prózáját híven tudja követni, és hűségesen tolmácsolni. Az olasz Timár Virgil könnyen gördül. Az eredetinek néha rövid mondatokra szakadozó menetét nem vállalja, hanem egymás mellé rendelt kurta mondatait szívesen egyetlen mondattá olvasztja össze. Nem ritka jelenség francia és olasz fordításokban s e nyelvek szellemének bizonyára jobban megfelelő megoldás. Babits prózai stílusának egy másik sajátossága is átalakul az olasz fordításában: kihagyásos beszéde, az a módja, ahogy bizonyos gondolatbeli összefüggések kiérzését az olvasóra bízza. Olasz fordítója az ilyen helyeket szinte magyarázóan adja vissza: kitölti kötőszavakkal az eredeti kihagyásait. Babits mondatainak ideges lüktetésére ilyenkor a klasszikus mondatszerkezet lassú ritmusa felel. A fordítás általában megszelídíteni igyekszik a babitsi próza eredetiségeit, képalkotó módjában és színei elrendezésében azt, ami a messzi múltú olasz nyelvben talán bárbárságnak érzenék: "Arany és zöld keserve áradt be a kitárt ablakon. Ó, reggel, napfény, energia!..." - írja például Babits, és "Dalla finestra aperta entravano ora i primi raggi del sole col riflesso d'oro verde degli alberi. Il mattino: sole, energia nuova!" - mondatja véle olaszul a fordító. Tartalmilag hű a fordítás, csak híjával van a babitsi egyéniségnek.

Mindezt azonban könnyű megbocsátani, mert kárpótlást kap érte az olvasó az elbeszélő hang zökkenéstelen menetében, és a tartalom pontos tolmácsolásában. Nelly Vucetich olasz prózájában a regény lírai szépségei és emelkedő részeinek művészien megformált mély gondolatai hibátlanul érvényesülnek.

Fordítása elé bevezetést is írt Nelly Vucetich, s abban tájékozottan ismerteti Babits munkásságát, és mutat rá a Timár Virgil történetébe rejtett életrajzi vonatkozásokra.