Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 10. szám · / · Cs. Szabó László: FOJTOTT NYÁR

Cs. Szabó László: FOJTOTT NYÁR
(EURÓPAI ÚTINAPLÓK)
Június 23.

A Medici-kiállítás. Négy évszázad Európa villog ebben a családtörténeti vízcseppben. Gótbetűs pénztári följegyzés az első emlék, s egy magtalan fejedelemasszony arcképe az utolsó.

Az aranykor ebben az esetben is a különböző tulajdonságok helyes mértékétől függött. Egy félszázadig három Medici nemzedék megtalálta a helyes mértéket vagyonszerzés és műélvezet, munka és szemlélődés között. A mérleg egyik serpenyőjébe hitelleveleket, a másikba humanista leveleket dobott. Ezt az egyensúlyt hívjuk Firenze aranykorának. Cosimo, Piero di Cosimo és Lorenzo egyformán értett a kettős könyveléshez és Platonhoz, ugyanaz a toll irányította az árut Livornóba, amely a tudós Polizianot Careggibe. Üzletvezetőik exportszámlát s délfrancia vagy flamand táblaképeket hoztak át az Alpokon.

Később betört a Habsburg-vér. Okos szájuk lebiggyent. A család visszahúzódott a kopár fönségbe, talpig vasban, halványan és véznán tekintett e a városra. Rideg és üres volt ez a fönség, nem hatolt hozzá utcai lárma. Cosimónak és Lorenzónak még ez volt az eleme; Fra Angelicóval, Gozzolival, a Lippikkal barátkozott. A nagyfejedelmeknek már Salvator Rosa, Furini és Allori a festője. Csataképekben, kereszténykínzásban, hajótörésben és hegyi rablókban remekeltek.

Az üzleti könyvet, a váltózsirót s a gyapjúbehozatalt megszépítette az olvasmányuk: Platon, Cicero, Szent Ágoston. De az ivadékok Habsburg fönségének már a betű is túl vaskos volt, jellemző családi szenvedéllyel a zenébe s a csillagászatba zárkóztak. Stradivari volt a hegedűkészítőjük, s Galileit, a csillagászt támogatták.

Egyidejűleg a Bibliotheca Laurenzianaban kiállították a Medici-kódexeket. A szöveg legtöbbször pogány, de a kézimunka szerzetesekre és kolostori hagyományra vall. Olyan embereknek készítették, aki (mint Cosimo) szabadidejét legszívesebben a S. Marco kolostorban, kedves fráterei között töltötte. Állítólag a firenzei humanizmusban már az újkor dereng. Valójában ez a humanizmus még egészen középkori, közelebb áll egy másoló szerzeteshez, mint Copernicushoz. Az igazi újkor, a modern ember csak az északi humanizmussal, a bibliamagyarázókkal kezdődik.