Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 10. szám · / · Cs. Szabó László: FOJTOTT NYÁR

Cs. Szabó László: FOJTOTT NYÁR
(EURÓPAI ÚTINAPLÓK)
Május 15.

A Szent Johanna-szobor mögött állok. Május második vasárnapján hódol a hadsereg a pásztorlánynak. Máskor a díszszemle szinte észrevétlenül elmúlik, az idén komoran s erősen ünneplik. A francia forradalom jubileumi évét fölajánlják a szent lánynak.

A pirosbojtos trombiták megperdülnek a levegőben, egyszerre harminckét kürtös fújja. Mennydörög a gárdazenekar. Szökellő, gyors lépésben jön a gyalogság, a hosszú szuronyerdő eltakarja az eget. Most egy néger zászlótartó tiszteleg a fehér lány előtt. XIV. Lajosnak nincs szobra Párizsban, Szent Johannának kettő van. Ismét lendül a piros bojt, futólépésre szól a hangjuk. Egetverő éljenzés, jönnek a tengerészek.

Sikolt a furulyájuk, akárcsak egy délfrancia szüreti menetben... A tarkóm is lúdbőröz, lélekszakadva futnék utánuk, mint gyerekkoromban az 52-es bakák után végig a Monostori úton.