Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 9. szám · / · ŐRJÁRAT

Bálint György: SZÉLJEGYZET A SZÉLJEGYZETEKHEZ

Azt hiszem, éppen három éve, hogy Babits felvetette az "Őrjárat" gondolatát. E rovat új volt és szokatlan: irodalmi folyóiratban napi, gyakran politikai aktualitások kommentárjai. Babits a legjobbkor indította el ezt az őrjáratot: az irodalom és az élet határvonalán akkoriban kezdtek egyre nyugtalanítóbban elszaporodni a határincidensek. Szükség volt rá, hogy az írók a kultúra és az emberiesség szemszögéből figyeljék és kérjék számon a barbárság rohamosan sokasodó portyázásait. Cs. Szabó László lett hamarosan az új rovat leglelkesebb és legbiztosabb ítéletű munkatársa. Most, hogy szép új könyvét, a "Magyar Néző"-t forgatom, meglepett örömmel állapítom meg ezeknek az apró, napi jegyzeteknek állandó aktualitását és maradandó irodalmi értékét. A könyv nagy részét "Őrjárat"-ok teszik ki. Írójuk annak idején csak a pillanatról és a pillanat számára írta őket - és most mégis úgy hatnak, mintha "sub specie aeternitatis" születtek volna. A kultúra és közélet sokféle kis hazugságai, ostobaságai és gazságai úgy sorakoznak fel ebben a könyvben, mint egy nagy és titokzatos per döntő bűnjelei. Kiderül, hogy nincsenek jelentéktelen, elhanyagolható tünetek és gyanúokok a XX. század negyedik évtizedének nagy bűnügyében; a legkisebb részlet is súlyosan jön számba, és mély, sötét összefüggéseket világít meg. Az apró napi aktualitások, melyekben e rovat keletkezése óta részünk van, mind láncszemek - annak a láncnak szemei, mely egyre veszedelmesebb szorítással akadályozza nemcsak a mozgást, hanem már-már a lélegzetvételt is. Szörnyű olyan korban élni, melyben nincsenek többé lényegetelen semmiségek, múló, könnyen elfelejthető részletek. Ijedten látom Cs. Szabó könyvéből, hogy nincs menekvés: minden fontos. A perc-eseményekhez fűzött széljegyzetek lassankint egy hatalmas tragédia szövegévé épülnek ki. Nemsokára már valamennyien csak széljegyzetekben beszélhetünk: munkánk és életünk egyetlen folytonos őrjárattá válik az iszonyatos erővel előnyomuló aktualitással szemben.