Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 8. szám

A Nyugat hírei

TAKÁTS GYULA: MÁJUS c. verseskönyve megjelent. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában. Ára 1.50 P.