Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 8. szám · / · FIGYELŐ

Jankovich Ferenc: MÉREGKÓSTOLÓK
Pásztor Béla versei - Vajda János Társaság kiadása

Pásztor Bél tartalmas kötete egy igen érdekes vonással járul hozzá a legfiatalabb magyar költészet arcképéhez. Ez a vonás, a József Attila fiatalkori verseire nagyon emlékeztető szertelenség vált alapjává Pásztor Béla költeményeinek. Pásztor Béla tehetsége szertelen képzeletében rejlik. Ez a szürrealisztikusan elferdült, hat dimenziós, de mindig gondosan és szinte a túlzásig analitikus szemlélet, amely az atomjaikra bontott élményelemekből bizarr önkénnyel ácsolja szokatlan asszociációit, nem ismeretlen előttünk, csak kevésbé hangsúlyozott - József Attilában eszköz volt, Pásztor Bélában költői tárggyá, öncéllá lett. De a versek minden kétséget kizáróan győznek meg bennünket arról, hogy szerzőjük lelkialkatából szükségképpen, elhivatva születnek meg így - képletek, amelyek magukon hordozzák minden esetben, minden egyes versvegyületben a sajátos és nemes érzelmi alapanyag vegyértékeit. Furcsa talán és szokatlan versekről kémiai nyelven beszélni. De ritkán megokoltabb és célravezetőbb ez, mint a Méregkóstolók esetében. Ezekben a versekben valóban a vegyi konyhák színes és színtelen, édes és szúrós szagú gőzeit érezzük összecsapódni, sokszor idegen és nagyon is ismerős elemeket, a fiatal kortársak finoman desztillált ízeit és zamatait, de mindig érezni, olykor ha sejtve is, az alapanyagot, a mágus izgalmát és önkívületét, a kísérletező, ráolvasói szenvedélyt, amely átsüt a verseken, még az anorganikus folyamatokon is. Ez menti meg a költőt, ez az önkereső, önkiváltó szenvedély a puszta utánzás veszedelmétől. A kísérletek többször is megismétlődnek, szemmel követhetőn tökéletesednek, ugyanazon az élménykörön belül az ikerversek csoportjait hozva létre. Ezek közül csak a legjobbakat kellett volna beilleszteni a kötetbe, magát a kísérleti anyagot elvetni. Pásztor Béla képességeihez komoly reményeket fűzhetünk. Tehetségének hajlékonysága, fogékonysága, kétségtelen fejlődésképessége, nyelvének színessége és árnyaltsága, szédültsége - mind kezeskednek hivatottságáról.