Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 8. szám · / · SZABÓ T. ATTILA: HÁROM ISMERETLEN PÁLFFY-LEVÉL

SZABÓ T. ATTILA: HÁROM ISMERETLEN PÁLFFY-LEVÉL
1.

Pálffy János levele br. Wesselényi Miklóshoz

Kedves Barátom!

Közgyűlésünk kebeléből írok neked azon percben, melyben Udvarhelyszék Rendei úrbért s minden közterheket örökváltsággal együtt elfogadának s mindezeket követi utasításba iktatták. [*]

Úrbért illetőleg óhajtottam volna ugyan némely változtatásokat, de szerencsésnek tartom magam mégis, hogy jelen viszonyaink között ennyit nyerheténk, mellyel (kinek Isten hivatást s akaratot adott) a követi pályán jót lehet eszközölni. Velünk közlött munkálatodból, azon elvet kivéve, mely az ideiglenes úrbérterv kidolgozását (a) kormányra bízza, a többit vagy részben a rendek elfogadták, s mivel az utasítás nem megszorító, nagyon sok függ a követ egyéni meggyőződésétől, hogy azokból többeket is életbe léptessen. Mivel azonban ezen tárgy egy levél szűk körében ki nem fejthető, baráti szíves meghívásod következtében az országgyűlés újabb megnyitása előtt személyesen foglak kérni nézeteid bővebb felfejtése végett, s most, mert a tanácskozás még foly, azzal végzem levelemet, miszerint mindnyájunk buzgó óhajtása, hogy 12 évek lefolyta után újból a követi pályán láthatnánk.

Isten áldjon, kívánja

Sz. Udvarhelytt, 9bris 27-én

igaz barátod

Pálffy János

U. i. Január 15-én én is mint követ fogok fellépni, azelőtt pedig Zsibóra menni.

(Címzés az összehajtogatott levélpapír negyedik lapján:)

Méltóságos báró Wesselényi Miklós úrnak, nemes Udvarhelyszék egyik érdemes követének

'Sibon

(Eredetije egy kétrét hajtott félív első három, a cím a negyedik lapján az Erdélyi Múzeum br. Wesselényi család levéltárának írói levelezés-anyagában.)

 

[*] A közgyűlés lefolyásáról az Erdélyi Hiradó 1846. dec. 20. és 27. száma részletesen beszámol.