Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 5. szám · / · ŐRJÁRAT

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: AZ ELLENSÉG

Egy tanulmányt kaptam Hviezdoszlávról. A szlovákok költőcsillaga volt. Legalább úgy gyűlölt minket, mint Petőfi az osztrákokat.

De Petőfi Shakespeare-t olvasott, Hviezdoszláv pedig Petőfit, Madáchot és Aranyt. Arany verseit találták a halottaságyánál.

Amit elrontottak a szolgabírák, idáig helyrehozták a költők. A Duna-völgy franciái voltunk: gyűlöltek s a nyelvünkön gondolkoztak.

Adjon az Isten újabb ezer évre ilyen ellenséget. Mert jobb tíz bámuló ellenség, mint egy túl hatalmas barát. Költők, énekeljetek!