Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 3. szám

Illyés Gyula: MI ÉRTELME...

Mi értelme a reggeleknek,
a fényeseknek? Ifju szádon
kis réti vadakként kerengnek,
mind frissebben, ha tudják: látom.

Attól enyhül a föld, hogy játszom.