Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 1. szám · / · WEÖRES SÁNDOR: JAPÁN TÁNCJÁTÉK

WEÖRES SÁNDOR: JAPÁN TÁNCJÁTÉK
(A gésának szánt gyereklány egy fababán tanulja a férfiakkal-bánás művészetét)
GYÖNGÉDSÉG

Úgy szeretlek, úgy,
mint a nádzúgást az éj.
Had becézzelek,
ringatnálak hajnalig...
Nem mondod, hogy rossz
vagyok?