Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 1. szám · / · CS. SZABÓ LÁSZLÓ: ŐSZI NAPPALOK (NAPLÓ)

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: ŐSZI NAPPALOK (NAPLÓ)
November 1.

Hallom, néhányan neheztelnek a Grünwald előadásért. Ma leveleket is kaptam. Nem ismerik az előzményt. A csehszlovák rádiók egyik könyvével bizonygatták az 1910-es népszámlálás nemzetiségellenes szándékát, a kassai, az ungvári országutat a szerencsétlen nagy ember testével próbálták eltorlaszolni. Holott a könyv 1878-ból való s a korabeli bírálatokból látszik, hogy türelmetlenebb volt, mint az ország. Ezt meg kellett mondani.

Mégis jólesik a feddés, ilyenkor gondolok a legtöbb szeretettel a hazámra. Nemzedékek fogódznak össze a megbántott szellem körül, magyarázzák, védik. A nemzet egyik legkeményebb bírálója hallgatag közmegegyezéssel már régóta a nemzet vértanúja, szemrehányásai a nemzeti köztudatba olvadtak. Igaz és sérthetetlen. Mégis nagy az én népem, ha legalább utólag tiszteli a vesszőzőit. Igaz, hogy azok a haragos próféták vérükkel vesszőztek és elégtek a haragjukban.

Hamarosan eljön az idő, mikor kiengesztelhetem megbántott árnyékát. Ha ugyan egyáltalán megbántottam. Átlőtt fejét félrebillentve talán egész idő alatt megértően nézett le a magasból.

De addig, amíg az engesztelő füst felszáll, úgy érzem magam, mint a rojalista katona a király kivégzésén. Kihúzza a závárzatot és megborzad: egy töltény az ő puskájából is hiányzik.