Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 1. szám · / · CS. SZABÓ LÁSZLÓ: ŐSZI NAPPALOK (NAPLÓ)

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: ŐSZI NAPPALOK (NAPLÓ)
Október 29.

Megérkezett a visszavágás a Grünwald szemelvényekre. "Abban az időben (t. i. a könyv születése körül) kezdődik külföldön a kíméletlen nemzetiségi elnyomás s az erőszakos beolvasztás bizonyos kétes sikereket ér el. Magyarországon ilyen elnyomásról szó sincs. Grünwald a megyerendszer hibájául tünteti fel, hogy gyenge, erőtlen, értéktelen szlovákokat sem tudja elnyomni, holott másutt a központosító politika erős kisebbségeket is beolvaszt." A Morgue halottján jár az eszem. Még mindig habozok. Muszáj leállni civakodni a csehszlovákokkal? "De mélyen hallgat arról is a csehszlovák rádió, hogy a magyarság mennyire elítélte az egykorú külföldi példa szerint haladó és az ősi magyar intézményeket ócsárló Grünwaldot. 1878-ban a Budapesti Szemle kegyetlenül megbírálta a munkát s főleg azt kifogásolta, hogy a tót fajt becsmérli. Támadták amiatt is, hogy, oly lekicsinyléssel szól az egész tótsági kérdésről amilyent aligha láttunk a magyar irodalomban." Egy kiadatlan Grünwald levelet is idéz, pár nappal kelt A Felvidék megjelenése előtt. "Pestre utazom. Sok végezni valóm van a minisztériumban s el akarom végezni, mielőtt végleg szakítok velük. A könyv megjelenése után, azt hiszem, még a portás sem fog bebocsátani a miniszteri palotába." A vágás ül. A felfedezett Grünwald levél maga tiltja meg az ellenségnek, hogy egy ország vádiratául használják. Az elégedetlen nagy ember halála után is fölkel a sokat szidott szülőföld védelmére.