Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 1. szám · / · CS. SZABÓ LÁSZLÓ: ŐSZI NAPPALOK (NAPLÓ)

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: ŐSZI NAPPALOK (NAPLÓ)
Október 18.

A három ellenséges rádióban részleteket olvasnak fel Féja és Kovács Imre könyveiből. Mind a kettőt egy jobb parasztsorsért írták, "kórházvonatok", a szó társadalompolitikai értelmében. A csehszlovákok lefoglalják lőszerszállításra. Bűneink helyett a jószándékot fordítják vissza a mellünknek. Fejünkre olvashatnának egynémely vétket, nekik jobban esik, hogy jóakaratú fiaival döfessék le a hazát. Féja és legtöbb társa azért volt olyan kíméletlen s durva, hogy hirtelen s nagyot segítsen a népen. A legelemibb tisztességérzet is azt súgja, hogy az effajta őszinteség nem tartozik az idegenre, még ha ellenség is. Tajtékzanak a demokráciától, de a köznép védőirataival uszítják egymásra a magyart, szájjal úrgyűlölők, de a nép ügyén rontanak, amikor szószólói bőrébe bújva gyalázzák az ellenséges nemzetet s a nép barátait kiforgatják a haza árulóivá.

Minden nagy nép maga-elégetlen, vaskos könyvekre valót lehet összegyűjteni azokból a vadakból, amiket németek, franciák, angolok vagy olaszok haragjukban a nemzetükre szórtak. Voltak már a csehek is irgalmatlanok magukhoz. Senkise nyúlt illetlenül ehhez a családi ügyükhöz. Ha egy tökéletesebb hazáért voltak kíméletlenek, egy tökéletesebb magyar haza eszménye tiltja, hogy vigyorogva erre az önbírálatra is kiterjesszük a hadijogot.

Féja egyébként már felelt. Mielőtt tovább olvasnának a Viharsarok-ból, engedjék őt a szlovákiai és ruszinszkói viharsarkokba. Amit a szlovák és ruszin író elmulasztott a maga hazájában, a magyar vendég szívesen elvégzi. De akkor aztán a szlovák és ruszin Viharsarok is a kassai, besztercebányai és pozsonyi rádió elé tartozik.