Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 12. szám

Jankovich Ferenc: Körmenet

Ki csöndit? - Októberre
csönditenek a Múzsák:
borulnak arccal földre
fohászkodón a rózsák.

Borulnak arccal földre,
pislognak ablakomra,
hullatnak könnyűt könnyre -
kordul az idők gyomra...

Hüppög a prücsök, olyan
dércsípte hangolása,
mintha egy halk fuvóban
sóhajtana egy brácsa.

Mig elharsantva messze
a De profundist fujják-
egy kóró révedezve
magasba nyujtja ujját.